Văn bản quy phạm pháp luật

Thông tin chi tiết văn bản: 115/QĐ-BQLKKT

Số văn bản 115/QĐ-BQLKKT
Trích Yếu Về việc kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai
Ngày Ban Hành 23/09/2022
Ngày Hiệu Lực 23/09/2022
Cơ quan ban hành Ban quản lý khu kinh tế
Thể loại văn bản Quyết định
Người Ký Nguyễn Như Trình
Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công