Văn bản quy phạm pháp luật

Thông tin chi tiết văn bản: 906/BQLKKT-QLDN

Số văn bản 906/BQLKKT-QLDN
Trích Yếu V/v triển khai hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2022
Ngày Ban Hành 12/10/2022
Ngày Hiệu Lực 12/10/2022
Cơ quan ban hành Ban quản lý khu kinh tế
Thể loại văn bản Công văn
Người Ký Trần Quang Thái
Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công