Văn bản quy phạm pháp luật

Thông tin chi tiết văn bản: 08/2022/NĐ-CP

Số văn bản 08/2022/NĐ-CP
Trích Yếu Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường
Ngày Ban Hành 10/01/2022
Ngày Hiệu Lực 10/01/2022
Cơ quan ban hành Chính phủ
Thể loại văn bản Nghị định
Người Ký Lê Văn Thành
File đính kèm   08-ndsigned.pdf
Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công