Văn bản quy phạm pháp luật

Thông tin chi tiết văn bản: 764/QĐ-UBND

Số văn bản 764/QĐ-UBND
Trích Yếu Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn tỉnh Gia Lai
Ngày Ban Hành 01/11/2021
Ngày Hiệu Lực 01/11/2021
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Gia Lai
Thể loại văn bản Quyết định
Người Ký Nguyễn Thị Thanh Lịch
Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công