Văn bản quy phạm pháp luật

Thông tin chi tiết văn bản: 2006/UBND-NC

Số văn bản 2006/UBND-NC
Trích Yếu Về việc trả lời và chỉ đạo giải quyết một số ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ Tư-HĐND tỉnh khóa XII
Ngày Ban Hành 07/12/2021
Ngày Hiệu Lực 07/12/2021
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Gia Lai
Thể loại văn bản Công văn
Người Ký Đỗ Tiến Đông
Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công