Văn bản quy phạm pháp luật

Thông tin chi tiết văn bản: 861/QĐ-UBND

Số văn bản 861/QĐ-UBND
Trích Yếu Về việc ban hành Cơ sở dữ liệu tên đường và công trình công cộng tỉnh Gia Lai
Ngày Ban Hành 08/12/2021
Ngày Hiệu Lực 08/12/2021
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Gia Lai
Thể loại văn bản Quyết định
Người Ký Nguyễn Thị Thanh Lịch
Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công