Văn bản quy phạm pháp luật

Thông tin chi tiết văn bản: 31/2021/QĐ-TTg

Số văn bản 31/2021/QĐ-TTg
Trích Yếu Ban hành Quy chế quản lý, vận hành, khai thác Cổng Dịch vụ công quốc gia
Ngày Ban Hành 11/10/2021
Ngày Hiệu Lực 09/12/2021
Cơ quan ban hành Chính phủ
Thể loại văn bản Quyết định
Người Ký Vũ Đức Đam
Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công