Văn bản báo cáo

Hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 năm 2020

28-08-2020

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai

TẢI VỀ

Poll

How do you evaluate the policy of attracting investment?

XEM KẾT QUẢ KHẢO SÁT

Bạn đánh giá như thế nào về chính sách thu hút đầu tư?

Công khai, minh bạch
38.33 (46/120);
Chưa công khai, minh bạch
44.17 (53/120);
Ý kiến khác
16.67 (20/120);
=> See results

Login

User Name:


Password:


Working schedule

Statistical access

Today: 338

Yesterday: 396

Current Week: 2663

Current Month: 11075

Total: 23407

Online: 17

Link website

Congress

Ministry of Construction

Ministry of Planning and Investmen

Ministry of Industry and Trade


SITUATION OF HANDLING OF DOSSIERS

Has received
86 File

Processing
7 File

Processed
79 File

Late
0 File

Proportion of records resolved
91.9 (%)


See details of the records processing results here

New document