Danh mục

Tin tức liên quan

Tin nổi bật

Gia Lai quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV

30-01-2020

Nhân dịp Xuân mới và tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2020-2025), đồng chí Dương Văn Trang-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai đã có cuộc trao đổi với phóng viên Báo Gia Lai Điện tử về những thành tựu đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020 và phương hướng nhiệm kỳ 2020-2025.

* P.V: Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, đồng chí đánh giá như thế nào về những kết quả mà tỉnh nhà đã đạt được trong phát triển kinh tế-xã hội?

- Đồng chí DƯƠNG VĂN TRANG: Với sự quyết tâm phấn đấu của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực, cố gắng của các cấp, các ngành, của nhân dân toàn tỉnh nên việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV (nhiệm kỳ 2015-2020) đã đạt được những thành tựu quan trọng, cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu đã đề ra; thực hiện tốt 4 chương trình trọng tâm Nghị quyết đề ra; đáng chú ý là tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân hàng năm giai đoạn 2015-2020 đạt 7,79%, vượt Nghị quyết đề ra. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực và đúng định hướng.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ (giữa) chụp ảnh với Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang (bìa trái) và Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành (bìa phải) trong chuyến làm việc tại Gia Lai ngày 16-9-2019. Ảnh:Đ.T
Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ (giữa) chụp ảnh với Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang (bìa trái) và Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành (bìa phải) trong chuyến làm việc tại Gia Lai ngày 16-9-2019. Ảnh: Đ.T

Nông nghiệp tiếp tục được xác định là ngành đóng vai trò chủ đạo; tỉnh đã hình thành và phát triển các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao, tạo ra các loại hàng hóa có giá trị và tính cạnh tranh gắn với xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu sản phẩm; đã dần hình thành tính liên kết giữa sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Tính đến nay, trên địa bàn tỉnh có 165 cánh đồng lớn với diện tích 8.840,93 ha của hơn 3.600 hộ dân và 8 doanh nghiệp; 3 vùng liên kết sản xuất rau an toàn tiêu chuẩn VietGAP; 1 vùng liên kết sản xuất bơ tiêu chuẩn VietGAP... Chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục được quan tâm, chỉ đạo quyết liệt, dự ước đến hết năm 2020, toàn tỉnh có 81 xã đạt chuẩn nông thôn mới, tăng 11 xã so với mục tiêu Nghị quyết đề ra; phấn đấu lũy kế đến năm 2020, tổng số đơn vị đạt chuẩn nông thôn mới cấp huyện là 5 đơn vị (Pleiku, An Khê, Ayun Pa, Đak Pơ và Kbang) và 83 thôn, làng đạt chuẩn nông thôn mới theo Chỉ thị số 12-CT/TU, ngày 13-2-2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp về xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, để đẩy mạnh và phát huy hơn nữa tiềm năng, lợi thế của tỉnh trong phát triển nông nghiệp, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 09-NQ/TU về bảo tồn và phát triển cây dược liệu trên địa bàn tỉnh Gia Lai đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và Nghị quyết số 10-NQ/TU về phát triển sản xuất rau, hoa và cây ăn quả trên địa bàn tỉnh Gia Lai đến năm 2030, định hướng đến năm 2040, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền tập trung tổ chức thực hiện hiệu quả.

Cùng với lĩnh vực kinh tế, văn hóa-xã hội luôn được chú trọng, nhất là lĩnh vực giáo dục, y tế, khoa học công nghệ, du lịch và giảm nghèo. Trên cơ sở điều kiện thực tế của tỉnh, cùng với sự quan tâm chỉ đạo và hỗ trợ của Trung ương, tỉnh đã kịp thời bắt nhịp và tạo đà cho sự đổi mới, phát triển toàn diện đối với các lĩnh vực nêu trên. Nhờ đó, kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội trên địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng căn cứ cách mạng được quan tâm đầu tư. Đến nay, 100% xã có đường ô tô đến trung tâm xã; 79,26% tuyến đường trục thôn, làng và đường liên thôn, làng được cứng hóa, đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện quanh năm; 60,16% tuyến đường ngõ, xóm sạch và không lầy lội vào mùa mưa; 54,42% tuyến đường trục chính nội đồng đảm bảo vận chuyển hàng hóa thuận tiện quanh năm. Trên 90% thôn, làng đồng bào dân tộc thiểu số được định canh, định cư ổn định; nhà ở đã được xây dựng mới và sửa chữa khang trang hơn; cơ bản giải quyết vấn đề đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt. Đặc biệt, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm từ 19,71% năm 2015 xuống còn dưới 7,04% vào cuối năm 2019, phấn đấu giảm còn dưới 5% vào cuối năm 2020; quan tâm giảm nhanh, bền vững tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số. Để mở rộng thị trường du lịch, các ngành, địa phương đã quan tâm chỉ đạo quyết liệt việc xúc tiến kêu gọi đầu tư vào hoạt động du lịch, nhằm quảng bá hình ảnh tỉnh nhà cũng như khai thác tốt tiềm năng du lịch hiện có, nhờ đó tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 23%/năm, doanh thu du lịch tăng bình quân 22%/năm. Hệ thống cơ sở lưu trú được đầu tư nâng cấp về cơ sở vật chất, chất lượng dịch vụ, sản phẩm du lịch của tỉnh ngày càng phong phú hơn.

Biển Hồ (TP. Pleiku) nhìn từ trên cao. Ảnh: PHAN NGUYÊN
Biển Hồ (TP. Pleiku) nhìn từ trên cao. Ảnh: PHAN NGUYÊN

 


* P.V: Xin đồng chí cho biết một số kết quả nổi bật trong xây dựng hệ thống chính trị nhiệm kỳ 2015-2020?

- Đồng chí DƯƠNG VĂN TRANG: Đối với công tác xây dựng hệ thống chính trị, xác định đây là yếu tố có ý nghĩa then chốt, quyết định thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao, do đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh luôn quan tâm chăm lo công tác xây dựng hệ thống chính trị, nhất là xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Tỉnh ủy đã thường xuyên tổ chức bồi dưỡng, giáo dục nâng cao nhận thức về Chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh đến cán bộ, đảng viên và tuyên truyền sâu rộng trong quần chúng nhân dân. Chú trọng tuyên truyền nâng cao tinh thần cảnh giác, đấu tranh với âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, nhất là trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa; chủ động phòng ngừa, đấu tranh với những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) của Đảng và Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Công tác điều tra nắm bắt, dự báo định hướng tư tưởng, tâm trạng, dư luận xã hội luôn được coi trọng và từng bước đi vào nền nếp. Công tác phát triển đảng viên được các cấp ủy quan tâm chỉ đạo; tỷ lệ kết nạp đảng viên hàng năm tăng bình quân 5,51%, vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XV đề ra. Các thôn, làng, tổ dân phố trong toàn tỉnh đều có đảng viên và chi bộ; tính đến cuối năm 2019, tổng số thôn, làng, tổ dân phố có chi bộ là 1.626/1.626, chiếm tỷ lệ 100%; chi bộ thôn, làng, tổ dân phố có chi ủy là 1.297/1.626, chiếm tỷ lệ 79,77%...

Trong đó, đáng chú ý là công tác tổ chức, cán bộ được đặc biệt chú trọng và có nhiều đổi mới theo hướng mở rộng dân chủ, công khai, minh bạch, khách quan. Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành và chỉ đạo thực hiện có hiệu quả: Tiêu chuẩn các chức danh cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; Quy định đánh giá cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; Quy định phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; Quy chế về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị và giải quyết những vấn đề mà cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm; Quy định về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền theo tinh thần chỉ đạo tại Quy định số 205-QĐ/TW, ngày 23-9-2019 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền.

Việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế theo Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) và Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị được tập trung chỉ đạo, thực hiện đồng bộ, quyết liệt. Đến nay, đã thực hiện việc rà soát, sắp xếp thu gọn đầu mối các tổ chức bên trong của các cơ quan, đơn vị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo đúng tinh thần các nghị quyết, kết luận, quy định của Trung ương; trong đó, về sắp xếp tổ chức bộ máy: Đối với các tổ chức hành chính cấp tỉnh và huyện đã thực hiện giảm được 18 đầu mối trực thuộc; giảm 127 đơn vị sự nghiệp công lập ở 2 cấp; giảm 534 thôn, làng, tổ dân phố; về tinh giản biên chế: Tính đến ngày 30-6-2019, kết quả tinh (giải quyết chính sách tinh giản biên chế) 803 đối tượng, kết quả giản (cắt giảm biên chế) 1.714 biên chế; đội ngũ cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã giảm 13.649 người so với năm 2015. Ngoài ra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả một số mô hình thí điểm theo tinh thần Kết luận số 34-KL/TW của Bộ Chính trị như: Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch HĐND các cấp, Trưởng ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện, Trưởng ban Tuyên giáo đồng thời là Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện. Phê duyệt và chỉ đạo thực hiện hiệu quả đề án bố trí, sắp xếp tổ chức lại bộ máy các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; sắp xếp, tổ chức lại bộ máy của Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh... gắn với tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện việc sáp nhập các thôn, tổ dân phố và đơn vị hành chính cấp xã theo chỉ đạo của Trung ương.

Ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30-5-2019 về đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã kịp thời tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị; chỉ đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ động tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành kế hoạch cụ thể về tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng theo đúng chỉ đạo của Bộ Chính trị và hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương, với phương châm: Kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển; phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; phân công trách nhiệm rõ ràng cho từng tổ chức, cá nhân và thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện; coi trọng chất lượng, hiệu quả, đề cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, trước hết là người đứng đầu; đồng thời, việc tổ chức đại hội phải hiệu quả, an toàn, thiết thực, tiết kiệm, tránh phô trương, hình thức, lãng phí, bảo đảm trang trọng, ý nghĩa.

* P.V: Với những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020, để tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong nhiệm kỳ 2020-2025, theo đồng chí, tỉnh ta cần thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm gì?

- Đồng chí DƯƠNG VĂN TRANG: Đạt được những kết quả trên là tín hiệu vui nhưng nhìn nhận lại, trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu đề ra từ đầu nhiệm kỳ, chúng ta vẫn còn những tồn tại nhất định. Quy mô kinh tế tỉnh ta còn nhỏ, tiềm năng phát triển kinh tế của các ngành rất lớn nhưng mức độ phát triển chưa tương xứng, đặc biệt là trong lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp và du lịch. Tình hình vi phạm pháp luật về quản lý và bảo vệ rừng, quản lý, khai thác tài nguyên, khoáng sản vẫn còn xảy ra. Đầu tư du lịch chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế, sản phẩm du lịch còn nghèo nàn. Chất lượng, hiệu quả của giáo dục và đào tạo chưa đồng đều giữa các vùng; ngành Y tế vẫn còn những hạn chế, tồn tại. Kết quả giảm nghèo chưa thật sự bền vững, tỷ lệ hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số còn cao; khoảng cách giàu nghèo giữa thành thị và nông thôn, giữa đồng bào Kinh và đồng bào dân tộc thiểu số, phân hóa xã hội có xu hướng ngày càng gia tăng...

Tăng cường thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp. Ảnh: Lê Nam
Tăng cường thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp. Ảnh: Lê Nam

Để giữ vững những kết quả đã đạt được và phát triển mạnh trong nhiệm kỳ tới, trước mắt, chúng ta cần thực hiện một số nhiệm vụ cấp bách như: Tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại kinh tế và các ngành sản xuất theo hướng phát triển các ngành có lợi thế cạnh tranh. Tập trung thực hiện tốt các đột phá trong sản xuất nông nghiệp, ứng dụng cơ giới hóa và tiến bộ khoa học-kỹ thuật để phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, sản xuất hàng hóa quy mô lớn, theo chuỗi giá trị. Tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; chú trọng phát triển các loại cây rau màu, cây ăn quả, vật nuôi có giá trị kinh tế cao. Tăng cường thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp; khuyến khích phát triển các hình thức hợp tác, liên kết sản xuất-chế biến-tiêu thụ. Khai thác có hiệu quả các tiềm năng, lợi thế của địa phương, đẩy mạnh hội nhập quốc tế, tăng cường hợp tác với các địa phương trong vùng và cả nước; tập trung nghiên cứu để thực hiện đổi mới mô hình tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển hợp lý cả chiều rộng và chiều sâu; huy động, sử dụng tốt mọi nguồn lực để phát triển kinh tế-xã hội nhanh, bền vững và bảo vệ môi trường sinh thái. Từng bước điều chỉnh tạo sự phát triển hài hòa, hợp lý giữa các vùng trong tỉnh, thu hẹp dần về khoảng cách và mức sống giữa các tầng lớp dân cư; chú trọng công tác xóa đói giảm nghèo, nhất là trong đồng bào dân tộc thiểu số...

Đồng thời, kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với củng cố, tăng cường quốc phòng-an ninh; giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia, duy trì quan hệ hữu nghị với các tỉnh láng giềng khu vực biên giới Việt Nam-Campuchia; bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị-xã hội gắn với thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) của Đảng và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Tăng cường sức mạnh đoàn kết các dân tộc. Đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, tập trung cải cách thủ tục hành chính. Tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm phục vụ trong thực thi công vụ. Nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm Phục vụ Hành chính công cấp tỉnh và mô hình “một cửa điện tử hiện đại” ở cấp huyện nhằm tạo thuận lợi, giảm thiểu về thời gian và chi phí cho người dân và doanh nghiệp. Tăng cường công tác thanh tra và xử lý sau thanh tra; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu và nâng cao ý thức, trách nhiệm thực thi công vụ của cán bộ, công chức. Thực hiện đồng bộ các giải pháp để từng bước ngăn chặn và đẩy lùi tham nhũng, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền và cả hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Tôi tin tưởng rằng, trong nhiệm kỳ tới, Gia Lai sẽ đạt được nhiều thành tựu nổi bật hơn nữa, góp phần cùng cả nước hoàn thành thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Nhân dịp Xuân Canh Tý 2020, thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi xin kính chúc toàn thể cán bộ, chiến sĩ và đồng bào các dân tộc trong tỉnh một năm mới an khang-thịnh vượng, sức khỏe và hạnh phúc.

* P.V: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá như thế nào về chính sách thu hút đầu tư?

XEM KẾT QUẢ KHẢO SÁT

Bạn đánh giá như thế nào về chính sách thu hút đầu tư?

Công khai, minh bạch
38.14 (45/118);
Chưa công khai, minh bạch
44.92 (53/118);
Ý kiến khác
16.1 (19/118);
=> Xem kết quả

Đăng nhập

User Name:


Password:


Lịch công tác

Thống kê truy cập

Hôm nay: 473

Hôm qua: 410

Tuần hiện tại: 3196

Tháng hiện tại: 7298

Tổng lượt truy cập: 7298

Đang online: 54

Liên kết website

Quốc Hội

Bộ xấy dựng

Bộ kế hoạch và đầu tư

Bộ Công thương


TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ

Đã tiếp nhận
86 Hồ sơ

Đang xử lý
7 Hồ sơ

Đã xử lý
79 Hồ sơ

Trễ hạn
0 Hồ sơ

Tỉ lệ hồ sơ đã giải quyết
91.9 (%)


Xem chi tiết kết quả xử lý hồ sơ tại đây

Văn Bản Mới

Kết luận của Phó Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tại buổi họp thống nhất giao nhiệm vụ liên quan đến thủ tục thực hiện lắp đặt hệ thống Điện năng lượng mặt trời của các doanh nghiệp tại KCN, KKT

Số hiệu văn bản: 1228/TB-BQLKKT
Ngày phát hành: 19-10-2020
Nơi ban hành:

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai


Tải về:

Thông báo Kết luận của Phó Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tại cuộc họp trực báo Tuần 43

Số hiệu văn bản: 1227/TB-BQLKKT
Ngày phát hành: 19-10-2020
Nơi ban hành:

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai


Tải về:

Thông báo Kết luận của Phó Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tại cuộc họp trực báo Tuần 38

Số hiệu văn bản: 1087/Tb-BQLKKT
Ngày phát hành: 15-09-2020
Nơi ban hành:

Thông báo Kết luận của Phó Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tại cuộc họp trực báo Tuần 38


Tải về:

triển khai thực hiện một số văn bản

Số hiệu văn bản: 1098/Tb-BQLKKT
Ngày phát hành: 17-09-2020
Nơi ban hành:

triển khai thực hiện một số văn bản


Tải về:

Về việc triển khai các hoạt động Tết Trung thu năm 2020

Số hiệu văn bản: 1828/UBND-KGVX
Ngày phát hành: 07-09-2020
Nơi ban hành:

Về việc triển khai các hoạt động Tết Trung thu năm 2020


Tải về:

Kế hoạch theo dõi tình hình pháp luật và quản lý về xử lý vi phạm hành chính năm 2020

Số hiệu văn bản: 1459/KH-BQLKKT
Ngày phát hành: 26-12-2019
Nơi ban hành:


Kế hoạch theo dõi tình hình pháp luật và quản lý về xử lý vi phạm hành chính năm 2020


Tải về:

Kế hoạch Triển khai công tác pháp chế và công tác văn bản quy phạm pháp luật năm 2020

Số hiệu văn bản: 1476/KH-BQLKKT
Ngày phát hành: 31-12-2019
Nơi ban hành:


Kế hoạch Triển khai công tác pháp chế và công tác văn bản quy phạm pháp luật năm 2020


Tải về:

kế hoạch triển khai công tác phổ biến,giáo dục pháp luật năm 2020

Số hiệu văn bản: 1477/KH-BQLKKT
Ngày phát hành: 31-12-2019
Nơi ban hành:

kế hoạch triển khai công tác phổ biến,giáo dục pháp luật năm 2020


Tải về:

Về việc treo Cờ Đảng, cờ Tổ quốc chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025

Số hiệu văn bản: 39/TB-UBND
Ngày phát hành: 16-09-2020
Nơi ban hành:


Về việc treo Cờ Đảng, cờ Tổ quốc chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025


Tải về:

Về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến lịch Làm cho Thế giới sạch hơn năm 2020

Số hiệu văn bản: 1924/UBND-CNXD
Ngày phát hành: 16-09-2020
Nơi ban hành:


Về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến lịch Làm cho Thế giới sạch hơn năm 2020


Tải về:

Về việc chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ, giải pháp năm học 2020-2021 của ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Gia Lai

Số hiệu văn bản: 1930/UBND-KGVX
Ngày phát hành: 17-09-2020
Nơi ban hành:


Về việc chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ, giải pháp năm học 2020-2021 của ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Gia Lai


Tải về:

Về việc tăng cường công tác phòng, chống đuối nước trên địa bàn tỉnh

Số hiệu văn bản: 1929/UBND-KGVX
Ngày phát hành: 17-09-2020
Nơi ban hành:


Về việc tăng cường công tác phòng, chống đuối nước trên địa bàn tỉnh


Tải về:

Về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid - 19 trong tình hình mới

Số hiệu văn bản: 1920/UBND-KGVX
Ngày phát hành: 15-09-2020
Nơi ban hành:

Về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid - 19 trong tình hình mới


Tải về:

Lịch công tác tuần 38

Số hiệu văn bản: Lịch công tác tuần 38
Ngày phát hành: 14-09-2020
Nơi ban hành:

Lịch công tác tuần 38


Tải về:

Lịch công tác tuần 37

Số hiệu văn bản: Lịch công tác tuần 37
Ngày phát hành: 07-09-2020
Nơi ban hành:

Lịch công tác tuần 37


Tải về:

triển khai thực hiện hướng dẫn đợt tuyên truyền cao điểm chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Số hiệu văn bản: 1079/BQLKJKT-VP
Ngày phát hành: 11-09-2020
Nơi ban hành:

triển khai thực hiện hướng dẫn đợt tuyên truyền cao điểm chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025.


Tải về:

Văn bản triển khai Chỉ thị 16, Công điện 04, Văn bản 1049, 719

Số hiệu văn bản:
Ngày phát hành: 01-04-2020
Nơi ban hành:

Văn bản triển khai Chỉ thị 16, Công điện 04, Văn bản 1049, 719


Tải về:

Triển khai một số văn bản

Số hiệu văn bản: 331/Tb-BQLKKT
Ngày phát hành: 31-03-2020
Nơi ban hành:

Triển khai một số văn bản


Tải về:

Thông báo triển khai thực hiện các chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Số hiệu văn bản: 298/Tb-BQLKKT
Ngày phát hành: 25-03-2020
Nơi ban hành:

Thông báo triển khai thực hiện các chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19


Tải về:

Thông báo kết luận của Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tại cuộc họp trực báo Tuần 13

Số hiệu văn bản: 285/Tb-BQLKKT
Ngày phát hành: 23-03-2020
Nơi ban hành:

Thông báo kết luận của Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tại cuộc họp trực báo Tuần 13


Tải về:

V/v triển khai thực hiện kết luận của PCT UBND tỉnh,Phó trưởng ban chỉ đạo, phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại cuộc họp Ban Chỉ đạo ngày 09/3/2020 và Kế hoạch đáp ứng với từng cấp độ dịch bệnh Covid-19 tại tỉnh Gia Lai

Số hiệu văn bản: 257/Tb-BQLKKT
Ngày phát hành: 18-03-2020
Nơi ban hành:

V/v triển khai thực hiện kết luận của PCT UBND tỉnh,Phó trưởng ban chỉ đạo, phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại cuộc họp Ban Chỉ đạo ngày 09/3/2020 và Kế hoạch đáp ứng với từng cấp độ dịch bệnh Covid-19 tại tỉnh Gia Lai


Tải về:

Thông báo Kết luận của Phó Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tại cuộc họp trực báo Tuần 10

Số hiệu văn bản: 199/Tb-BQLKKT
Ngày phát hành: 03-03-2020
Nơi ban hành:

Thông báo Kết luận của Phó Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tại cuộc họp trực báo Tuần 10


Tải về:

Thông báo Kết luận của Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tại cuộc họp trực báo Tuần 06 và triển khai nhiệm vụ năm 2020

Số hiệu văn bản: 98/Tb-BQLKKT
Ngày phát hành: 03-02-2020
Nơi ban hành:

Thông báo Kết luận của Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tại cuộc họp trực báo Tuần 06 và triển khai nhiệm vụ năm 2020


Tải về:

Lịch công tác tuần 36

Số hiệu văn bản:
Ngày phát hành: 31-08-2020
Nơi ban hành:
Tải về:

Lịch công tác tuần 35

Số hiệu văn bản:
Ngày phát hành: 24-08-2020
Nơi ban hành:
Tải về:

Lịch công tác tuần 34

Số hiệu văn bản:
Ngày phát hành: 17-08-2020
Nơi ban hành:
Tải về:

Lịch công tác tuần 33

Số hiệu văn bản:
Ngày phát hành: 10-08-2020
Nơi ban hành:
Tải về:

Lịch công tác tuần 32

Số hiệu văn bản:
Ngày phát hành: 03-08-2020
Nơi ban hành:
Tải về:

Lịch công tác tuần 31

Số hiệu văn bản:
Ngày phát hành: 27-07-2020
Nơi ban hành:

Lịch công tác tuần 31


Tải về:

Lịch công tác tuần 30

Số hiệu văn bản:
Ngày phát hành: 20-07-2020
Nơi ban hành:

Lịch công tác tuần 30


Tải về:

Lịch công tác tuần 29

Số hiệu văn bản:
Ngày phát hành: 13-07-2020
Nơi ban hành:
Tải về:

Lịch công tác tuần 28

Số hiệu văn bản:
Ngày phát hành: 06-07-2020
Nơi ban hành:
Tải về:

Lịch công tác tuần 27

Số hiệu văn bản:
Ngày phát hành: 29-06-2020
Nơi ban hành:

Lịch công tác tuần 27


Tải về:

Lịch công tác tuần 26

Số hiệu văn bản:
Ngày phát hành: 22-06-2020
Nơi ban hành:

Lịch công tác tuần 26


Tải về:

Lịch công tác tuần 25

Số hiệu văn bản:
Ngày phát hành: 15-06-2020
Nơi ban hành:
Tải về:

Lịch công tác tuần 24

Số hiệu văn bản:
Ngày phát hành: 08-06-2020
Nơi ban hành:

Lịch công tác tuần 24


Tải về:

Lịch công tác tuần 23

Số hiệu văn bản:
Ngày phát hành: 01-06-2020
Nơi ban hành:

Lịch công tác tuần 23


Tải về:

Báo cáo tình hình khắc phục các tồn tại, hạn chế qua kết quả kiểm tra công tác CCHC năm 2020

Số hiệu văn bản: 1033/BC-BQLKKT
Ngày phát hành: 26-08-2020
Nơi ban hành:

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai


Tải về:

Báo cáo luật tiếp cận thông tin

Số hiệu văn bản: 1026/BC-BQLKKT
Ngày phát hành: 25-08-2020
Nơi ban hành:

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai


Tải về:

Tình hình công tác tháng 8 và nhiệm vụ tháng 9 năm 2020

Số hiệu văn bản: 1000/BC-BQLKKT
Ngày phát hành: 19-08-2020
Nơi ban hành:

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai


Tải về:

Báo cáo thương mại biên giới tháng 8 năm 2020

Số hiệu văn bản: 996/BC-BQLKKT
Ngày phát hành: 19-08-2020
Nơi ban hành:

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai


Tải về:

V/v tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư năm 2020 và xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2021 dự án Hạ tầng Khu kinh tế Cửa khẩu Lệ Thanh

Số hiệu văn bản: 967/BC-BQLKKT
Ngày phát hành: 12-08-2020
Nơi ban hành:

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai


Tải về:

Báo cáo thương mại biên giới tháng 7 năm 2020

Số hiệu văn bản: 874/BC-BQLKKT
Ngày phát hành: 21-07-2020
Nơi ban hành:

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai


Tải về:

Báo cáo triển khai đề án thí điểm chuyển giao cho Bưu điện thực hiện tiếp nhận TTHC

Số hiệu văn bản: 868/BC-BQLKKT
Ngày phát hành: 20-07-2020
Nơi ban hành:

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai


Tải về:

Tổng kết thực hiện Chương trình phát triển thanh niên trên địa bàn tỉnh Gia Lai đến năm 2020

Số hiệu văn bản: 859/BC-BQLKKT
Ngày phát hành: 17-07-2020
Nơi ban hành:

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai


Tải về:

Báo cáo Kiểm soát TTHC quý II năm 2020

Số hiệu văn bản: 740/BC-BQLKKT
Ngày phát hành: 18-06-2020
Nơi ban hành:

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai


Tải về:

Báo cáo thương mại biên giới 6 tháng đầu năm 2020

Số hiệu văn bản: 704/BC-BQLKKT
Ngày phát hành: 11-06-2020
Nơi ban hành:

Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Gia Lai


Tải về:

Báo cáo Công tác theo dõi thi hành pháp luật 6 tháng đầu năm 2020

Số hiệu văn bản: 768/BC-BQLKKT
Ngày phát hành: 26-06-2020
Nơi ban hành:

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai


Tải về:

Kết quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở 6 tháng đầu năm 2020

Số hiệu văn bản: 670/BC-BQLKKT
Ngày phát hành: 02-06-2020
Nơi ban hành:

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai


Tải về:

báo cáo kết quả tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích 06 tháng đầu năm 2020

Số hiệu văn bản: 661/BC-BQLKKT
Ngày phát hành: 29-05-2020
Nơi ban hành:

Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Gia Lai


Tải về:

báo cáo kết quả ước tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020

Số hiệu văn bản: 660/BC-BQLKKT
Ngày phát hành: 29-05-2020
Nơi ban hành:

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai 


Tải về:

Báo cáo CCHC 6 tháng đầu năm 2020

Số hiệu văn bản: 654/BC-BQLKKT
Ngày phát hành: 28-05-2020
Nơi ban hành:

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai


Tải về:

Báo cáo Chính phủ điện tử 6 tháng đầu năm 2020

Số hiệu văn bản: 645/BC-BQLKKT
Ngày phát hành: 26-05-2020
Nơi ban hành:

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai


Tải về:

Báo cáo thương mại biên giới tháng 5 năm 2020

Số hiệu văn bản: 625/BC-BQL
Ngày phát hành: 20-05-2020
Nơi ban hành:

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai


Tải về:

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách thể chế giai đoạn 2011 - 2020

Số hiệu văn bản: 330/BC-BQLKKT
Ngày phát hành: 31-03-2020
Nơi ban hành:

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai


Tải về:

V/v báo cáo tình hình đầu tư nước ngoài quý I năm 2020

Số hiệu văn bản: 329/BQLKKT-QLĐTDN
Ngày phát hành: 31-03-2020
Nơi ban hành:

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai


Tải về:

Báo cáo kết quả sắp xếp bộ máy, quản lý biên chế, sử dụng biên chế công chức, viên chức từ năm 2015 -2020

Số hiệu văn bản: 264/BC-BQLKKT
Ngày phát hành: 18-03-2020
Nơi ban hành:

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai


Tải về:

Báo cáo kiểm soát TTHC quý I năm 2020

Số hiệu văn bản: 263/BC-BQLKKT
Ngày phát hành: 18-03-2020
Nơi ban hành:

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai


Tải về:

Báo cáo ước tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I và nhiệm vụ công tác quý II năm 2020

Số hiệu văn bản: 234/BC-BQLKKT
Ngày phát hành: 11-03-2020
Nơi ban hành:

BAn Quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai


Tải về:

Hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 năm 2020

Số hiệu văn bản: 207/BC-BQLKKT
Ngày phát hành: 04-03-2020
Nơi ban hành:

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai


Tải về:

Báo cáo CCHC quý I năm 2020

Số hiệu văn bản: 190/BC-BQLKKT
Ngày phát hành: 02-03-2020
Nơi ban hành:

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai


Tải về:

Báo cáo kết quả tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị về ô nhiễm môi trường, quản lý tài nguyên thông qua đường dây nóng tháng 02

Số hiệu văn bản: 168/BC-BQLKKT
Ngày phát hành: 25-02-2020
Nơi ban hành:
Tải về:

Báo cáo thương mại biên giới tháng 2 năm 2020

Số hiệu văn bản: 157/BC-BQLKKT
Ngày phát hành: 20-02-2020
Nơi ban hành:

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai


Tải về:

Tình hình công tác tháng 02 năm 2020 và nhiệm vụ tháng 3 năm 2020

Số hiệu văn bản: 151/BC-BQLKKT
Ngày phát hành: 19-02-2020
Nơi ban hành:

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai


Tải về:

Hoạt động thương mại biên giới tại Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh tháng 01 năm 2020

Số hiệu văn bản: 79/BC-BQLKKT
Ngày phát hành: 21-01-2020
Nơi ban hành:

 

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai


Tải về:

Báo cáo tình hình xây dựng và phát triển các KCN, KKT năm 2019.

Số hiệu văn bản: 59/BQLKKT-QLĐTDN
Ngày phát hành: 15-01-2020
Nơi ban hành:

 

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai


Tải về:

V/v báo cáo tình hình đầu tư của người Việt Nam ở nước ngoài tại địa phương năm 2019

Số hiệu văn bản: 02/BQLKKT-QLĐTDN
Ngày phát hành: 02-01-2020
Nơi ban hành:
Tải về:

Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2020 và dự kiến cả năm 2020

Số hiệu văn bản: 977/BC-BQLKKT
Ngày phát hành: 14-08-2020
Nơi ban hành:

 

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai


Tải về:

Phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025

Số hiệu văn bản: 891/BC-BQLKKT
Ngày phát hành: 24-07-2020
Nơi ban hành:

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai


Tải về:

Báo cáo tổng kết công tác thi đua khen thưởng giai đoạn 2015-2020

Số hiệu văn bản: 20/8/2020
Ngày phát hành: 26-08-2020
Nơi ban hành:

Báo cáo tổng kết công tác thi đua khen thưởng giai đoạn 2015-2020


Tải về:

Lấy ý kiến dự thảo Tờ trình, quyết định để trình Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định về quy trình thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng đối với phương tiện ra, vào cửa khẩu trong Khu vực cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh

Số hiệu văn bản:
Ngày phát hành: 17-08-2020
Nơi ban hành:
Tải về:

báo cáo tình hình giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

Số hiệu văn bản: 528/BQLKKT-BC
Ngày phát hành: 15-05-2019
Nơi ban hành: báo cáo tình hình giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019
Tải về:

báo cáo chuyển đổi vị trí công tác năm 2019

Số hiệu văn bản:
Ngày phát hành: 15-10-2019
Nơi ban hành: báo cáo chuyển đổi vị trí công tác năm 2019
Tải về:

Ban hành quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý, sử dụng tài sản công năm 2019

Số hiệu văn bản: 01/QĐ-BQLKKT
Ngày phát hành: 11-01-2019
Nơi ban hành: Quyết định Ban hành quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý, sử dụng tài sản công năm 2019
Tải về:

kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác

Số hiệu văn bản: 1394/KH-BQLKKT
Ngày phát hành: 29-01-2019
Nơi ban hành: Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác theo Nghị định 158/2007/NĐ-CP và Nghị định 150/NĐ-CP của Chính phủ
Tải về:

Báo caó thi hanh pháp luật về trình tự, thủ tục trong hoạt động thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng năm 2019

Số hiệu văn bản: 785/BC-BQLKKT
Ngày phát hành: 17-09-2019
Nơi ban hành: Báo caó thi hanh pháp luật về trình tự, thủ tục trong hoạt động thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng năm 2019
Tải về:

Kế hoạch thực hiện phòng chống tham nhũng năm 2019

Số hiệu văn bản: 79/KH-BQLKKT
Ngày phát hành: 04-02-2020
Nơi ban hành:
Tải về:

Lịch công tác tuần 22

Số hiệu văn bản:
Ngày phát hành: 25-05-2020
Nơi ban hành: Lịch công tác tuần 22
Tải về:

Lịch công tác tuần 21

Số hiệu văn bản:
Ngày phát hành: 19-05-2020
Nơi ban hành:
Tải về:

tăng cường thực thi Luật phòng, chống tác hại thuốc lá, hưởng ứng ngày thế giới không thuốc lá 31/5/2020 và Tuần lễ quốc gia không thuốc lá 25-31/5/2020

Số hiệu văn bản: 1025/UBND-KGVX
Ngày phát hành: 13-05-2020
Nơi ban hành: 1025/UBND-KGVX
Tải về:

Lịch công tác tuần 16

Số hiệu văn bản:
Ngày phát hành: 14-04-2020
Nơi ban hành: Lịch công tác tuần 16
Tải về:

Lịch công tác tuần 15

Số hiệu văn bản:
Ngày phát hành: 14-04-2020
Nơi ban hành:

Lịch công tác tuần 15


Tải về:

Lịch công tác tuần 14

Số hiệu văn bản:
Ngày phát hành: 06-04-2020
Nơi ban hành: Lịch công tác tuần 14
Tải về:

Lịch công tác tuần 13

Số hiệu văn bản:
Ngày phát hành: 06-04-2020
Nơi ban hành: Lịch công tác tuần 13
Tải về:

Lịch công tác tuần 12

Số hiệu văn bản:
Ngày phát hành: 06-04-2020
Nơi ban hành: Lịch công tác tuần 12
Tải về:

Lịch công tác tuần 11

Số hiệu văn bản:
Ngày phát hành: 06-04-2020
Nơi ban hành: Lịch công tác tuần 11
Tải về:

Lịch công tác tuần 10

Số hiệu văn bản:
Ngày phát hành: 06-04-2020
Nơi ban hành: Lịch công tác tuần 10
Tải về:

Về việc tăng cường công tác thu ngân sách nhà nước năm 2020

Số hiệu văn bản: 5/CT-UBND
Ngày phát hành: 25-03-2020
Nơi ban hành: Về việc tăng cường công tác thu ngân sách nhà nước năm 2020
Tải về:

V/v đẩy mạnh ứng dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Số hiệu văn bản: 352/STTTT-CNTT
Ngày phát hành: 24-03-2020
Nơi ban hành: V/v đẩy mạnh ứng dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Gia Lai
Tải về:

V/v tuyên truyền ứng dụng khai báo sức khỏe toàn dân để kiểm soát dịch bệnh

Số hiệu văn bản:
Ngày phát hành: 17-03-2020
Nơi ban hành: V/v tuyên truyền ứng dụng khai báo sức khỏe toàn dân để kiểm soát dịch bệnh
Tải về:

Thông báo quy định về thu hút người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt động khoa học và công nghệ tại Việt Nam

Số hiệu văn bản:
Ngày phát hành: 17-03-2020
Nơi ban hành: Thông báo quy định về thu hút người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt động khoa học và công nghệ tại Việt Nam
Tải về:

Chỉ thị 03 Về việc đảm bảo an toàn cơ sở hạ tầng an ninh và thông tin trong hoạt động thông tin và truyền thông phục vụ Đại hội Đảng các cấp trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2020

Số hiệu văn bản:
Ngày phát hành: 16-03-2020
Nơi ban hành: Chỉ thị 03 Về việc đảm bảo an toàn cơ sở hạ tầng an ninh và thông tin trong hoạt động thông tin và truyền thông phục vụ Đại hội Đảng các cấp trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2020
Tải về:

Chỉ thị 5/CT-UBND

Số hiệu văn bản:
Ngày phát hành: 16-03-2020
Nơi ban hành: Chỉ thị 05/CT-UBNDVề việc tăng cường công tác thu ngân sách nhà nước năm 2020
Tải về:

BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH TỔNG THỂ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2011 - 2020

Số hiệu văn bản:
Ngày phát hành: 03-03-2020
Nơi ban hành: BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH TỔNG THỂ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2011 - 2020
Tải về:

Cải cách hành chính năm 2020

Số hiệu văn bản:
Ngày phát hành: 03-03-2020
Nơi ban hành: Cải cách hành chính năm 2020
Tải về:

Lịch công tác tuần 8

Số hiệu văn bản:
Ngày phát hành: 27-02-2020
Nơi ban hành:
Tải về:

Lịch công tác tuần 9

Số hiệu văn bản:
Ngày phát hành: 27-02-2020
Nơi ban hành:
Tải về:

Về việc tặng Bằng khen cho 01 tập thể và 01 cá nhân thuộc Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Gia Lai, đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2019

Số hiệu văn bản:
Ngày phát hành: 19-02-2020
Nơi ban hành: Về việc tặng Bằng khen cho 01 tập thể và 01 cá nhân thuộc Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Gia Lai, đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2019
Tải về:

Về việc kế hoạch triển khai phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Số hiệu văn bản:
Ngày phát hành: 11-02-2020
Nơi ban hành: Kế hoạch triển khai phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona trên địa bàn tỉnh Gia Lai
Tải về:

Lịch công tác tuần 7

Số hiệu văn bản:
Ngày phát hành: 11-02-2020
Nơi ban hành:
Tải về:

Lịch công tác tuần 5

Số hiệu văn bản:
Ngày phát hành: 27-01-2020
Nơi ban hành:
Tải về:

Lịch công tác tuần 6

Số hiệu văn bản:
Ngày phát hành: 03-02-2020
Nơi ban hành: Lịch công tác tuần 6
Tải về:

88/BQLKKT-QLĐT&DN

Số hiệu văn bản:
Ngày phát hành: 02-02-2020
Nơi ban hành: Về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới ciuar vi rút Corona
Tải về:

92/KH-BQLKKT

Số hiệu văn bản:
Ngày phát hành: 02-02-2020
Nơi ban hành: Triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viên phổi cấp do chủng mới của vi rút Corona
Tải về:

89/BQLKKT-QLĐT&DN

Số hiệu văn bản:
Ngày phát hành: 02-02-2020
Nơi ban hành: Về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới ciuar vi rút Corona
Tải về:

Triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm phối cấp do chủng mới của vi rút Corona

Số hiệu văn bản:
Ngày phát hành: 02-02-2020
Nơi ban hành:
Tải về:

Luật Bảo Vệ Môi Trường

Số hiệu văn bản:
Ngày phát hành: 01-01-1970
Nơi ban hành:
Tải về:

Hướng Dẫn Hỗ Trợ Phát Triển Nguồn Nhân Lực Cho Các Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa.

Số hiệu văn bản:
Ngày phát hành: 01-01-1970
Nơi ban hành:
Tải về:

LUẬT THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP CỦA QUỐC HỘI KHÓA XII, KỲ HỌP THỨ 3, SỐ 14/2008/QH12 NGÀY 03 THÁNG 06 NĂM 2008

Số hiệu văn bản:
Ngày phát hành: 01-01-1970
Nơi ban hành:
Tải về:

Quy Định Quản Lý Xây Dựng Trong Các Khu Công Nghiệp

Số hiệu văn bản:
Ngày phát hành: 01-01-1970
Nơi ban hành:
Tải về:

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA KHU PHI THUẾ QUAN TRONG KHU KINH TẾ, KHU KINH TẾ CỬA KHẨU THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Số hiệu văn bản:
Ngày phát hành: 01-01-1970
Nơi ban hành:
Tải về:

Luật bảo vệ môi trường

Số hiệu văn bản: 52/2005/QH11
Ngày phát hành: 01-01-1970
Nơi ban hành: Luật bảo vệ môi trường
Tải về:

LUẬT THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP CỦA QUỐC HỘI KHÓA XII, KỲ HỌP THỨ 3, SỐ 14/2008/QH12 NGÀY 03 THÁNG 06 NĂM 2008

Số hiệu văn bản: 14/2008/QH12
Ngày phát hành: 01-12-2019
Nơi ban hành: LUẬT THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP CỦA QUỐC HỘI KHÓA XII, KỲ HỌP THỨ 3, SỐ 14/2008/QH12 NGÀY 03 THÁNG 06 NĂM 2008
Tải về:

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA KHU PHI THUẾ QUAN TRONG KHU KINH TẾ, KHU KINH TẾ CỬA KHẨU THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Số hiệu văn bản: 100/2009/QĐ-TTg
Ngày phát hành: 01-01-1970
Nơi ban hành: VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA KHU PHI THUẾ QUAN TRONG KHU KINH TẾ, KHU KINH TẾ CỬA KHẨU THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Tải về:

Quy định quản lý xây dựng trong các khu công nghiệp

Số hiệu văn bản: 19 /2009/TT - BXD
Ngày phát hành: 01-12-2019
Nơi ban hành: Quy định quản lý xây dựng trong các khu công nghiệp
Tải về: