Tuân thủ các quy định của pháp luật về sử dụng tần số vô tuyến điện

Ngày đăng: 28/05/2024, 09:52

        Trong thời gian qua, mạng lưới thông tin vô tuyến điện phát triển nhanh, được sử dụng hiệu quả ở nhiều ngành, nhiều lĩnh vực như: hệ thống thông tin liên lạc di động; phát sóng phát thanh, truyền hình; hệ thống điều hành tàu bay; thông tin liên lạc quân sự; hệ thống điều hành kinh doanh nội bộ qua bộ đàm cầm tay,…). Qua đó, góp phần tích cực trong việc phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh, quốc phòng trên địa bàn tỉnh. Các cơ quan chức năng đã thực hiện nhiều biện pháp để đưa công tác quản lý tần số vô tuyến điện đi vào nề nếp, đúng với các quy định của pháp luật.

        Tuy nhiên, công tác quản lý tần số vô tuyến điện trên địa bàn tỉnh vẫn còn những hạn chế như: một số tổ chức, cá nhân sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện không có giấy phép/giấy phép hết hạn; sử dụng sai tần số được cấp phép; sử dụng các thiết bị vô tuyến điện không đảm bảo tiêu chuẩn… dẫn đến tiềm ẩn nguy cơ gây nhiễu có hại cho các mạng vô tuyến điện khác làm ảnh hưởng đến công tác đảm an toàn thông tin; hoạt động sản xuất kinh doanh của các tổ chức, cá nhân sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đã được cấp phép sử dụng trên địa bàn tỉnh. Nguyên nhân chủ yếu là do các tổ chức, cá nhân sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện chưa quan tâm, chưa nhận thức đầy đủ các quy định của pháp luật về việc sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện; công tác phối hợp giữa các cơ quan chức năng chưa chặt chẽ trong việc tuyên truyền phổ biến, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân kinh doanh, sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện; công tác kiểm tra, kiểm soát phát hiện, xử lý các vi phạm trong lĩnh vực sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện còn thiếu đồng bộ, hiệu quả chưa cao.

         Nhằm triển khai hiệu quả Luật Tần số vô tuyến điện, Nghị định số 63/2023/NĐ-CP ngày 18/8/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện số 42/2009/QH12, được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 09/2022/QH15; tăng cường công tác phối hợp quản lý nhà nước về tần số vô tuyến điện, nâng cao hiệu quả trong việc sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện, đảm bảo an toàn, an ninh thông tin vô tuyến điện, góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

        Vì vậy đề nghị các tổ chức, cá nhân sử dụng tần số vô tuyến điện thực hiện các quy định về cấp phép và hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại, cấp đổi, gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện theo quy định pháp luật.

        Thiết bị phá sóng - mặt hàng kinh doanh có điều kiện mua lại "dễ như rau":
Click để xem

 

Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công