LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 46 (TỪ NGÀY 14/11/2022 ĐẾN NGÀY 20/11/2022)

Ngày đăng: 14/11/2022, 08:50

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 46
(Từ ngày 14/11/2022 đến ngày 20/11/2022)


Thời gian
Nội dung công việc
Chủ trì
Thành phần
Địa điểm
Đơn vị chuẩn bị
Thứ hai
14/11
S -07g15 Triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Từ thứ 2 đến thứ 6 các phòng, đơn vị đăng ký lịch họp đánh giá, xếp loại công chức cuối năm 2022

- Toàn thể công chức cơ quan
- Công ty nghe online tại trụ sở Công ty PTHT KKT
- Văn phòng đại diện nghe online


Phòng họp BQL


-
-BCH Chi đoàn BQL chuẩn

C 14g00 Xem xét Đơn xin giao đất ( Chợ cửa khẩu) của CTy PTHT Đ/c Trưởng ban Các đ/c PTB; PQL QHHTMT; LĐ Cty PTHT Phòng họp BQLKKT -PQL QHHTMT chuẩn bị hồ sơ đất có liên quan
Thứ ba
15/11
S 08g00 Kiểm tra hoạt động, dự án thi công CK Đức Cơ
Đ/c Trưởng Ban, LĐ CTy PTHT CK Đức Cơ CTy PTHT, đơn vị thi công
C 13g30 Dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư
đ/c Trưởng Ban, Đ.c Thắng Làng AL Gôn, xã IaDin, Đức Cơ - Cty PTHT chuẩn bị 30 xuất quà tặng.
- Xe 81A 00338
Thứ tư
16/11
S 08g00 Tham dự phiên họp thành viên UBND tỉnh thông qua các nội dung trình kỳ họp thứ XII, nhiệm kỳ 2021-2026 (đợt 2) - 1 ngày
Chủ tịch UBND tỉnh Trưởng ban Hội trường tầng 3, UBND tỉnh
Phòng Quy hoạch chủ trì phối hợp với Công ty PTHT chuẩn bị nội dung liên quan.
08g00 Làm việc với Công ty Gia Linh về việc thông báo chấm dứt hoạt động dự án
Lãnh đạo Ban, Phòng QLĐT và Phòng QHHTTNMT Phòng họp BQLKKT Phòng Quản lý đầu tư chuẩn bị
09g00 Làm việc với DN, PQL ĐT đăng kýC 14g00 Làm việc với Công ty TNHH MTV Giang Nam "về việc chấm dứt hoạt động dự án đầu tư Văn phòng làm việc, kinh doanh nông sản và đồ mỹ nghệ"
Lãnh đạo Ban, Phòng QLĐT và Phòng QHHTTNMT
Phòng họp BQLKKT Phòng Quản lý đầu tư chuẩn bị
Thứ năm
17/11
S
8 giờ Họp đánh giá, nhận xét và bình xét thi đua khen thưởng năm 2022
Đ.c Thái, Toàn thể công chức phòng QHHTTNMT (Đ.c Nhân phòng QLĐT) Phòng họp Ban Quản lý Khu kinh tế
08g00 Phòng Quy hoạch họp đánh giá, nhận xét và bình xét thi đua khen thưởng năm 2022

Đ.c Thái - PTB; toàn thể công chức Phòng Quy hoạch (Đ.c Nhân phòng QLĐT)
Phòng họp BQLKKT Phòng QH chuẩn bị
08g00 Công ty PTHT KKT họp đánh giá, nhận xét và bình xét thi đua khen thưởng năm 2022

Đ.c Thưởng; toàn thể công chức, người lao động Công ty PTHT KKT.
Phòng họp Công ty PTHT KKT
Công ty PTHT KKT chuẩn bị
10g00 Phòng Quản lý doanh nghiệp họp đánh giá, nhận xét và bình xét thi đua khen thưởng năm 2022

Đ/c Thái - PTB; công chức phòng Quản lý doanh nghiệp
Phòng họp BQLKKT Phòng QLDN chuẩn bị
C 13g30 Văn phòng họp đánh giá, nhận xét và bình xét thi đua khen thưởng năm 2022
Trưởng ban; toàn thể công chức, người lao động Văn phòng Phòng họp BQL Văn phòng chuẩn bị
Thứ sáu
18/11
S -08g00 - Phòng Quản lý đầu tư họp đánh giá, nhận xét và bình xét thi đua khen thưởng năm 2022
-Đ/c Trưởng Ban; công chức phòng QLĐT

-Phòng QLĐT Phòng QLĐT chuẩn bị
13g30 - Họp Chi ủy (bất thường) - Bí thư chi bộ - Chi ủy viên - Phòng họp BQL Chi ủy chuẩn bị

Dự kiến họp tổ Công đoàn đánh giá nhận xét cuối năm 2022
Đoàn viên các tổ Phòng họp BQL và Phòng họp Cty PTHT Các tổ trưởng tổ công đoàn chuẩn bị.
C 15g00 Họp quần chúng nhận xét Đảng viên năm 2022 Đ.c Trang - UV BCH Công đoàn Công chức, người lao động (không phải là Đảng viên) Phòng họp BQL
Thứ bảy
19/11
S
Văn phòng, văn thư trực xử lý công văn
C

Chủ nhật
20/11
S
Văn phòng, văn thư trực xử lý công vănC

Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công