LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 45 (TỪ NGÀY 07/11/2022 ĐẾN NGÀY 13/11/2022)

Ngày đăng: 07/11/2022, 08:43

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 45
(Từ ngày 07/11/2022 đến ngày 13/11/2022)


Thời gian
Nội dung công việc
Chủ trì
Thành phần
Địa điểm
Đơn vị chuẩn bị
Thứ hai
07/11
S 07g15 Triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Toàn thể công chức cơ quan
- Công ty nghe online tại trụ sở Công ty PTHT KKT
- Văn phòng đại diện nghe online
Phòng họp Ban Quản lý - BCH Chi đoàn BQL chuẩn bị nội dung, thời lượng từ 15-20 phút.
- Văn phòng chuẩn bị phòng họp và kết nối máy đối với tập thể, cá nhân nghe hình thức online.
C 14g00 Họp Thẩm định Đồ án Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh đến năm 2045 Sở Xây dựng - Đ/c Thái - PTB
- Lãnh đạo Phòng QHHTTNMT
- Lãnh đạo Công ty PTHTKKT
Phòng họp Sở Xây dựng -Công ty PTHTKKT chuẩn bị tài liệu gửi các đơn vị theo GM SXD
- Mời đơn vị tư vấn báo cáo
- Xe 81A 00391
Thứ ba
08/11
S

C
Làm việcThứ tư
09/11
S
Làm việcC 14g00 Báo cáo rà soát điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án khởi công mới giai đoạn 2023-2025 UBND tỉnh Đ.c Thái - PTB, lãnh đạo Công ty PTHTKKT Phòng họp UBND tỉnh Công ty PTHTKKT
- Xe 81A 00391
Thứ năm
10/11
S 08g00 Dự làm việc với Ban Thường vụ Huyện uỷ Đức Cơ Huyện Uỷ Đức Cơ Đ.c Thái - PTB, VPĐD Hội trường UBND xã Ia Dom - Xe 81A 00391
C 14g00 Họp tham gia góp ý hồ sơ đồ án quy hoạch chung xây dựng KKTCK quốc tế Lệ Thanh Trưởng ban - Lãnh đạo ban; Lãnh đạo Công ty PTHTKKT, phòng QHHTTNMT, PQLĐT,Văn phòng.
- Lãnh đạo Binh đoàn 15, Lãnh đạo Công ty 72,74,75 - Binh đoàn 15
Phòng họp BQLKKTT - Công ty PTHTKKT
- Mời đơn vị tư vấn báo cáo.
Thứ sáu
11/11
S 08g00 - 08g00 -Dự Hội nghị triển khai rà soát thủ tục hành chính nội bộ và xây dựng Hệ thống thông tin báo cáo

- Khảo sát QCDCCS tại huyện IaPa (Ban chỉ đạo QCDCCS tỉnh)
theo phân công phụ trách.
Đ/c Trưởng ban - Đ/c Thái - PTB; đ.c Vương Phòng họp trực tuyến Hội trường -2/9 - Nhà gỗ

- UBND huyện Ia Pa
- Xe 81A 00391


- Xe 81A 008338
C 14g00 Họp nhiệm vụ "Điều tra, đánh giá tổng hợp tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:50.000 đến 1:25.000" Sở Tài Nguyên và Môi trường - Đ/c Thái - PTB
- ĐD Phòng QHHTTNMT
Phòng họp Sở TN&MT Phòng QHHTTNMT
- Xe 81A 00391
Thứ bảy
12/11
S
Văn phòng, văn thư trực xử lý công văn
C

Chủ nhật
13/11
S
Văn phòng, văn thư trực xử lý công vănC

Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công