Kết luận của Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tại cuộc họp Ban chỉ đạo CCHC quý IV năm 2022

Ngày đăng: 14/10/2022, 16:58

      Chiều ngày 10/10/2022, đồng chí Nguyễn Như Trình, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế chủ trì họp Ban chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC), Xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số (CQĐT) và Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 (ISO) quý IV năm 2022 và triển khai nhiệm vụ khắc phục những tồn tại, hạn chế đã nêu tại kết luận ngày 19/9/2022 của Đoàn kiểm tra CCHC tỉnh. Trưởng ban yêu cầu các thành viên trong Ban chỉ đạo, Lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc và công chức có liên quan tập trung thực hiện một số nội dung sau: Click để xem chi tiết

Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công