LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 13 (Từ ngày 27/03/2023 - 02/4/2023)

Ngày đăng: 31/03/2023, 08:29

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 13
(Từ ngày 27/03/2023 đến ngày 02/04/2023)


Thời gian
Nội dung công việc
Chủ trì
Thành phần
Địa điểm
Đơn vị chuẩn bị
Thứ hai
27/03
S 07g15 Triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Công chức, người lao động Phòng họp Ban Quản lý BCH Chi đoàn chuẩn bị
C 13g30 Dự Hội nghị sơ kết công tác quý I; triển khai nhiệm vụ công tác quý II năm 2023

UBND huyện Đức cơ Đ.c Thưởng - PTB Hội trường trực tuyến UBND huyện Đưc cơ
- Xe 81A 00391
Thứ ba
28/03
S 08g00 Các phòng cm, đơn vị báo cáo công tác rà soát hoạt động của DN, nhà đầu tư tại KCN, KKTCK. (01 ngày, chiều bắt đầu 13g30)
Trưởng ban LĐ ban, các phòng cm, LĐ CtyPTHT, LĐ VP


Phòng họp Ban Quản lý Các phòng, đơn vị chuẩn bị nội dung báo cáo, đề xuất; đông thời cung cấp tài liệu liên quan cho Lãnh đạo và thành viên cuộc họp
C
Làm việcThứ tư
29/03
S 08g00 Tiếp tục nghe các phòng cm, đơn vị báo cáo công tác rà soát hoạt động của DN, nhà đầu tư tại KCN, KKTCK.
Trưởng ban LĐ ban, các phòng cm, LĐ CtyPTHT, LĐ VP, Đại diện văn phòng tại KKTCK.
Phòng họp Ban Quản lý Các phòng, đơn vị chuẩn bị nội dung báo cáo, đề xuất; đông thời cung cấp tài liệu liên quan cho Lãnh đạo và thành viên cuộc họp
C
Làm việcThứ năm
30/03
S
Làm việcC
Làm việcThứ sáu
31/03
S 07g30 Dự "Hội nghị tập huấn phổ biến pháp luật và bồi dưỡng nâng cao nhận thức trong công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng” (01 ngày)
Sở Công thương Phòng Quản lý Doanh nghiệp Sảnh Tơ hồng, Khách sạn Tre xanh Plaza

08g00 Tổ chức Hội nghị giao ban đánh giá tình hình quản lý tại cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh quý I năm 2023
Trưởng ban Lãnh đạo Ban; các thành viên Ban Quản lý cửa khẩu; đại diện lãnh đạo các phòng, đơn vị BQL.
Tầng 2, trạm kiểm soát liên hợp Khu kinh tế cửa khẩu - Xe 81A 00338
- Đại diện cửa khẩu phối hợp Văn phòng chuẩn bị
C
Làm việcThứ bảy
01/04
S
Văn phòng, Văn thư xử lý công văn (thứ 7, CN)
C

Chủ nhật
02/04
S

C
Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công