LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 11 (Từ ngày 13/03/2023 - 19/03/2023)

Ngày đăng: 13/03/2023, 14:51

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 11
(Từ ngày 13/03/2023 đến ngày 19/03/2023)


Thời gian
Nội dung công việc
Chủ trì
Thành phần
Địa điểm
Đơn vị chuẩn bị
Thứ hai
13/03
S 07g15 Triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.


Công chức, viên chức, người lao động
Phòng họp Ban Quản lý BCH Chi đoàn chuẩn bị
09g00 Làm việc với đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đại diện tổ chức UNIDO và Công ty cổ phần SHINEC Gia Lai phối hợp, khảo sát các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Trưởng ban Lãnh đạo Ban, Lãnh đạo các phòng chuyên môn, Công ty PTHT và Văn phòng.
Phòng họp Ban Quản lý Văn phòng chuẩn bị Phòng họp
C
Làm việcThứ ba
14/03
S 12g40 Làm việc đoàn giám sát HĐND tỉnh (Tổ giám sát số 2) Đ/c Ayun H'Bút, PCT HĐND tỉnh Đ/c Thưởng-PTB.
Lãnh đạo các phòng đơn vị trực thuộc
Trạm kiểm soát liên hợp - Xe 81A 00338
- Phòng QLĐT chuẩn bị báo cáo.
- VPĐD phối hợp VP, Công ty PTHTKKT chuẩn bị điều kiện làm việc
C
Làm việcThứ tư
15/03
S

C
Làm việcThứ năm
16/03
S 07g00 Tham gia đoàn giám sát HĐND tỉnh (tổ giám sát số 1) Đ/c Trương Văn Đạt, PCT HĐND tỉnh - Đ/c Thái-PTB
- đại diện phòng QLĐT
Thành phố Pleiku (tập trung tại HĐND tỉnh) Xe 81A 00391
C

Thứ sáu
17/03
S 07g30 Dự Hội nghị triển khai một số nội dung về cơ chế tự chủ tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập
Trưởng ban; Kế toán BQL; Giám đốc và Kế toán Công ty PTHT Trung tâm Hội nghị Pleiku Palace - Sảnh Viên ngọc xanh 1 - Xe 81A 00338
08g00 Họp công tác QP-QSĐP quý I BCHQS thành phố Pleiku Đ/c Thái-PTB Hội trường BCHQS thành phố Pleiku
C 17g30 Dự Mít - Tinh và Khai mạc Hội trại Đoàn Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Gia Lai tổ chức
Đ.c Thưởng - PTB Cơ sở 2 Trường THPT Hoàng Hoa Thám Xe 81A 00391
Thứ bảy
18/03
S
Văn phòng, Văn thư xử lý công văn
C

Chủ nhật
19/03
S
Văn phòng, Văn thư xử lý công vănC


Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công