LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 35 (TỪ NGÀY 29/8/2022 ĐẾN NGÀY 04/9/2022)

Ngày đăng: 29/08/2022, 08:32

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 35
(Từ ngày 29/08/2022 đến ngày 04/09/2022)


Thời gian
Nội dung công việc
Chủ trì
Thành phần
Địa điểm
Đơn vị chuẩn bị
Thứ hai
29/08
S 09g00 Hội ý LĐ Ban
Các đ/c LĐ Ban, LĐVP Ban, đại diện VP tại CK Lệ Thanh Phòng họp BQLKKT
C
Làm việc
Thứ ba
30/08
S 08g00 Làm việc với Công ty Đông Nam dược vv triển khai dự án và ký quỹ bổ sung phân vốn tăng (Nguyễn Thị Dạ Thảo)
Lãnh đạo Ban, các phòng CM Phòng họp BQLKKT Phòng QLĐT phối hợp với các phòng CM chuẩn bị nội dung
C 14g00 Họp BCH Công đoàn
Các Đ/c BCH Công đoàn Phòng họp BQLKKT
Thứ tư
31/08
S 08g00 Họp giao ban tháng 8 và triển khai nhiệm vụ tháng 9 năm 2022 Trưởng ban - Lãnh đạo Ban, Trưởng, phó phòng, đơn vị và đại diện VPĐD, - Chuyên viên VP làm thư ký.


Văn phòng phối hợp các phòng tổng hợp báo cáo trước khi tổ chức họp. (Rà soát đánh giá, lập danh mục các nhiệm vụ giao các phòng, đơn vị đã, đang, chưa thực hiện)
C 14g00 Làm việc với Công ty Hiệp Lợi Stone vv thông báo chấm dứt hoạt động dự án, thu hồi Giấy CNĐK ĐT (Nguyễn Thị Dạ Thảo)
Lãnh đạo Ban, các phòng CM Phòng họp BQLKKT Phòng QLĐT phối hợp với các phòng CM chuẩn bị nội dung


Thứ năm
01/09
S
Nghỉ lễ (Phân công trực cơ quan đến hết ngày 04/9/2022 theo KH)
- Đ/c Đăng
- Đ/c Linh
- Văn phòng Ban Quản lý
- Văn phòng đại diện KKT
- Văn thư và đ.c Đa (CNTT): Đảm bảo hệ thống mạng, văn bản đến, đi trong các ngày nghỉ lễ.
C

Thứ sáu
02/09
S
Trực cơ quan (cả ngày)
- Đ/c Vương
- Đ/c Khánh
- Văn phòng Ban Quản lý
- Văn phòng đại diện KKT

C

Thứ bảy
03/09
S
Trực cơ quan (cả ngày)
- Đ/c Đa
- Đ/c Tịch
- Văn phòng Ban Quản lý
- Văn phòng đại diện KKT


C

Chủ nhật
04/09
S
Trực cơ quan (cả ngày)
- Đ/c Dọng
- Đ/c Tịch

- Văn phòng Ban Quản lý
- Văn phòng đại diện KKT


C


Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công