LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 32 (TỪ NGÀY 08/8/2022 ĐẾN NGÀY 14/8/2022)

Ngày đăng: 08/08/2022, 10:34

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 32
(Từ ngày 08/08/2022 đến ngày 14/08/2022)


Thời gian
Nội dung công việc
Chủ trì
Thành phần
Địa điểm
Đơn vị chuẩn bị
Thứ hai
08/08
S 09h00 Nghe đơn vị tư vấn lập quy hoạch chung xây dựng KKT cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh đến năm 2045 báo cáo lãnh đạo ban nội dung đồ án trước khi xin ý kiến tham gia của cộng đồng dân cư khu vực đồ án
- Lãnh đạo ban
- Lãnh đạo: Văn phòng, các phòng chuyên môn và đơn vị sự nghiệp.
Phòng họp Ban Quản lý Khu kinh tế - Văn phòng chuẩn bị phòng họp
- Công ty Phát triển hạ tầng Khu kinh tế chuẩn bị tài liệu. Công tác tồ chức
C 14h00 Họp Chi Bộ Đ/c Bí thư Đảng viên Phòng họp Ban Quản lý Khu kinh tế Chị ủy chi bộ
Thứ ba
09/08
S 10h00 Dự kiến tham dự buổi làm việc của Đ/c Chủ tịch, các đ/c PCT UBND tỉnh với Công ty cổ phần bất động sản tập đoàn Tân Á Đại Thành-MeyLand về một số dự án công ty quan tâm đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Chờ Giấy mời Phòng họp 3A, UBND tỉnh
C 14h00 Hội nghị Sơ kết 03 năm thực hiện Quy chế phối hợp giữa Ban Quản lý Khu kinh tế và Ủy ban nhân dân huyện Đức Cơ Lãnh đạo BQLKKT và UBND huyện Đức Cơ - Lãnh đạo các phòng, đơn vị BQL
- Văn phòng Đại diện
- Thành phần khác như Giấy mời
Phòng họp tầng 2, Trạm kiểm soát liên hợp cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh
- Văn phòng phối hợp Văn phòng Đại diện chuẩn bị
- Xe 81A 00338
- Xe 81A 00391
Thứ tư
10/08
S

C 15g30 Làm việc với Tập Đoàn CSVN và Cty CS Chư Sê
LĐ Ban; Trưởng-Phó các phòng chuyên môn tại Ban QL Phòng họp BQLKKT Các phòng chuẩn bị tài liệu theo chuyên môn liên quan khu CN Nam PLeiku
Thứ năm
11/08
S 08g00 Dự HN trực tuyến toàn quốc của TTg với doanh nghiệp ( nếu UB tỉnh triệu tập) Đ/c P Chủ tịch UB tỉnh Đ/c Thái, PB dự HT tầng 3, UBND tỉnh
C 14g00 Họp BCĐ về XDTCCSĐ trong các đơn vị KTTN Đ/c Trưởng ban TCTU Đ/c Trình, Trưởng ban Phòng họp trực tuyến Khu B, trụ sở TU Xe 81A 00338
13g30 Hội nghị giao ban đôn đốc thực hiện chính sách theo Quyết định 08/2022/QĐ - TTg của Thủ tướng Chính phủ Bộ LĐ TB &XH Đ/c Thái-PTB, phòng QLDN Hội trường Sở LĐTBXH Xe 81A 00391
Thứ sáu
12/08
S 07g30 08g00 -Dự ĐH Đại biểu Đoàn TNCSHCM KHối Các cơ quan&DN tỉnh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2022-2027

- Đi công tác tại Đức Cơ (nếu UB tỉnh triệu tập)
Đ/c CT UBND tỉnh -Đ/c Thưởng, PBT chi bộ, P Ban QLKKT

-Đ/c Trình, Trưởng ban
HT 2/9 (04- Hoàng Hoa Thám-TP Pleiku)


- Huyện Đức Cơ
Xe 81A 00391


Xe 81A 00338
08h30 Hội nghị giao ban đôn đốc thực hiện chính sách theo Quyết định 08/2022/QĐ - TTg của Thủ tướng Chính phủ
Bộ LĐ TB &XH Đ/c Thái-PTB, phòng QLDN Hội trường Sở LĐTBXH Xe 81A 00391
C 13h30 Hội nghị gặp mặt, đối thoại và tuyên truyền, phổ biến pháp luật đối với các nhà đầu tư, doanh nghiệp trong KCN Trà Đa Trưởng ban - Lãnh đạo các phòng, đơn vị BQL
- Thành phần khác như giấy mời

- Phòng Doanh nghiệp phối hợp Văn phòng và các phòng liên quan chuẩn bị
- Xe 81A 00338
Thứ bảy
13/08
S
VP phân công trực cơ quanC

Chủ nhật
14/08
S
Vp phân công trức cơ quanC

Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công