Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai chuyển lịch tiếp công dân định kỳ sang ngày 18-4

Ngày đăng: 07/04/2022, 08:17

(GLO)- Ngày 6-4, HĐND tỉnh Gia Lai có Thông báo về việc thay đổi lịch tiếp công dân định kỳ tháng 4-2022 tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh.
 
Theo Thông báo số 37/TB-HĐND, ngày 15-4, Thường trực HĐND tỉnh sẽ tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 4. Tuy nhiên, ngày 15-4 các đại biểu HĐND tỉnh sẽ tham dự kỳ họp thứ năm (chuyên đề) HĐND tỉnh khoá XII (nhiệm kỳ 2021-2026) nên buổi tiếp công dân định kỳ tháng 4 sẽ được chuyển sang ngày 18-4.
 
Thường trực HĐND tỉnh đề nghị thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thông báo công dân biết việc thay đổi lịch tiếp công dân định kỳ tháng 4-2022 của Thường trực HĐND tỉnh; các đơn vị bố trí tiếp công dân tại các sở, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã theo đúng quy định.
 
https://www.baogialai.com.vn/

Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công