Dừng thông báo số ca mắc COVID-19 hàng ngày trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Ngày đăng: 01/04/2022, 08:23

        Thời gian qua, công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh được các sở, ngành, các cấp, các địa phương quan tâm, triển khai thực hiện quyết liệt các biện pháp để ngăn chặn, kiểm soát dịch bệnh. Nhận định đến nay, dịch bệnh cơ bản đang được kiểm soát trên phạm vi toàn tỉnh; toàn bộ 17 huyện, thị xã, thành phố đã triển khai đánh giá tình hình dịch bệnh và hàng tuần tỉnh triển khai công bố cấp độ dịch theo đúng quy định của Chính phủ tại Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 về “Quy định tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” và Hướng dẫn của Bộ Y tế tại Quyết định 218/QĐ-BYT ngày 27/01/2022 về “Hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ về ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”.
 
         Hiện nay, các địa phương đều đã chuyển sang trạng thái "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19"; trong khi đó, số ca nhiễm COVID-19 chỉ là 1 trong 8 chỉ số để đánh giá tình hình cấp độ dịch, đa số là các trường hợp nhẹ, không triệu chứng và số ca cần điều trị tại cơ sở y tế trong khả năng đáp ứng của hệ thống y tế. Để tránh gây hoang mang trong cộng đồng vì số ca nhiễm COVID-19 chưa phản ánh đúng bản chất tình hình dịch bệnh; Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 chỉ đạo:
 
1. Bắt đầu từ ngày 01/4/2022 cho đến khi có chỉ đạo mới: Dừng thông báo số ca mắc COVID-19 hằng ngày trên phạm vi toàn tỉnh (kể cả thông báo qua tin nhắn Zalo).
 
2. Số lượng ca mắc COVID-19 vẫn tiếp tục cập nhật (nội bộ) để hàng tuần phục vụ đánh giá cấp độ dịch và áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp cũng như dự lường diễn biến dịch bệnh để sẵn sàng ứng phó với tình huống dịch bệnh COVID-19.
 
3. Tiếp tục phối hợp của các sở, ngành, đơn vị, địa phương để đẩy mạnh tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh COVID-19; nâng cao ý thức của các đơn vị, tổ chức, cá nhân trong việc chủ động, tự giác thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, tránh làm theo các nguồn thông tin không chính thống, chưa được kiểm chứng; tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện theo đúng các quy định, hướng dẫn của Bộ Y tế, UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh trong việc phối hợp, quản lý, chăm sóc, điều trị người nhiễm COVID-19; thường xuyên cập nhật các khuyến cáo mới và chủ động đảm bảo nguồn lực phòng, chống dịch theo phương châm “4 tại chỗ”.
 
         Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương phổ biến, triển khai thực hiện./.
 

Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công