Cảnh báo lỗ hổng bảo mật có mức ảnh hưởng cao trong các sản phẩm Microsoft công bố tháng 3/2022

Ngày đăng: 23/03/2022, 08:23

Ngày 08/3/2022, Microsoft đã phát hành danh sách bản vá tháng 3 với 71 lỗ hổng bảo mật trong các sản phẩm của mình. Bản phát hành tháng 3 này đặc biệt đáng chú ý các lỗ hổng bảo mật có mức ảnh hưởng Cao, cụ thể như sau: Click để xem chi tiết

Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công