Chào mừng 76 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh - Đảng bộ tỉnh Gia Lai những trang sử vẻ vang

Ngày đăng: 10/12/2021, 08:46

(GLO)- Ngày 10-12-1945, Đảng bộ Đảng Cộng sản Đông Dương tỉnh Gia Lai được thành lập, lấy tên là Đảng bộ Tây Sơn. Trong 76 năm xây dựng và phát triển, Đảng bộ tỉnh Gia Lai đã lãnh đạo đồng bào các dân tộc trong tỉnh đoàn kết một lòng, vượt qua gian khổ, thử thách, hy sinh để lập nhiều thành tích to lớn, góp phần tô đậm những trang sử vàng của tỉnh.

Lãnh đạo Nhân dân kháng chiến đến thắng lợi cuối cùng

Sau khi Cách mạng Tháng Tám 1945 thành công, ngày 1-10-1945, Chi bộ Cộng sản đầu tiên của tỉnh Gia Lai được thành lập tại Trường Tiểu học Việt-Pháp thị xã Pleiku gồm 9 đảng viên do đồng chí Nguyễn Đường làm Bí thư. Từ tháng 11 đến tháng 12-1945, một số chi bộ trên địa bàn tỉnh lần lượt ra đời, nâng tổng số đảng viên trong toàn tỉnh lên 24 đồng chí. Trước yêu cầu cấp thiết, đòi hỏi phải có sự lãnh đạo thống nhất và tập trung trong toàn tỉnh, ngày 10-12-1945, Đảng bộ Đảng Cộng sản Đông Dương tỉnh Gia Lai được thành lập, lấy tên là Đảng bộ Tây Sơn. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lâm thời gồm 5 đồng chí, đồng chí Phan Thêm-Phái viên Xứ ủy Trung kỳ làm Bí thư.

Vừa mới ra đời, Đảng bộ đã đảm nhận sứ mệnh tiên phong lãnh đạo quân và dân trong tỉnh xây dựng chính quyền cách mạng, tiến hành cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1946-1954). Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, đồng bào các dân tộc trong tỉnh đã đoàn kết chiến đấu kiên cường, giành được những thắng lợi ngày càng to lớn. Từ chỗ bị địch ồ ạt tiến công chiếm đóng, cơ quan chỉ đạo và phần lớn lực lượng phải chuyển về vùng tự do tỉnh Bình Định, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, quân và dân Gia Lai đã nhanh chóng tạo dựng bàn đạp tại chỗ, phát triển lực lượng chính trị, lực lượng vũ trang, xây dựng và mở rộng các khu căn cứ du kích, đánh địch cả về quân sự, chính trị, kinh tế. Cuộc chiến đấu kiên cường của quân và dân Gia Lai đã làm thất bại từng bước âm mưu nham hiểm, xảo quyệt của quân thù, tiến lên giải phóng, làm chủ đại bộ phận vùng nông thôn, siết chặt vòng vây quân địch ở thị xã Pleiku, góp phần cùng quân và dân cả nước kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Pháp, chuẩn bị lực lượng để bước vào cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

   Đoàn Chủ tịch Đại hội bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Đức Thụy
Đoàn Chủ tịch Đại hội bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Đức Thụy

Trong 21 năm kháng chiến chống lại cuộc chiến tranh xâm lược kiểu thực dân mới với quy mô lớn nhất, dài ngày nhất, âm mưu thủ đoạn và bom đạn ác liệt nhất, dã man nhất của đế quốc Mỹ, những chịu đựng gian khổ, thử thách, hy sinh của Đảng bộ và quân dân trong tỉnh là vô bờ bến. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng và Bác Hồ, Đảng bộ, quân và dân Gia Lai đã giành nhiều chiến công vang dội, góp phần vào thắng lợi chung của toàn dân tộc trong ngày 30-4-1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Hướng tới mục tiêu phát triển nhanh, bền vững, giàu bản sắc

Sau ngày đất nước thống nhất, Đảng bộ tỉnh đã lãnh đạo đồng bào các dân tộc trong tỉnh chung sức, đồng lòng, phấn đấu vượt qua gian khổ hy sinh, nhanh chóng khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục, phát triển kinh tế-xã hội, ổn định đời sống, trấn áp kịp thời bọn phản động FULRO và các tổ chức, đảng phái phản động khác, bảo vệ vững chắc an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo tiền đề để phát triển kinh tế-xã hội địa phương; đồng thời, tham gia làm tròn nghĩa vụ quốc tế cao cả ở nước bạn Campuchia.

Qua 35 năm thực hiện đường lối đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, Đảng bộ tỉnh luôn phát huy sức mạnh đoàn kết, vừa làm, vừa học, vận dụng sáng tạo chủ trương, đường lối của Đảng, nắm bắt thời cơ, khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương, tích cực chủ động hợp tác và kêu gọi đầu tư phát triển, vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách và đã đạt được những thành tựu to lớn. Tốc độ tăng trưởng (GRDP) bình quân hàng năm của tỉnh liên tục tăng cao, giai đoạn 2016-2020 đạt 7,83%. Riêng năm 2021, dù đối diện với nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nhưng tốc độ tăng trưởng của tỉnh vẫn đạt 9,03%. Năm 2021, dự kiến tổng thu ngân sách đạt 7.170,9 tỷ đồng, cao nhất từ trước đến nay; thu nhập bình quân đầu người đạt 56,31 triệu đồng, tăng 1,6 lần so với năm 2015. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, có trọng tâm, trọng điểm. Hạ tầng kinh tế-xã hội tiếp tục phát triển, bộ mặt đô thị, nông thôn có nhiều khởi sắc. Các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, y tế, thực hiện các chính sách xã hội, xóa đói giảm nghèo đạt được nhiều thành tựu mới. Tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh từ 19,71% năm 2015 giảm còn khoảng 3,96% vào cuối năm 2020. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng căn cứ cách mạng được cải thiện đáng kể.

Để thực hiện mục tiêu xây dựng Gia Lai phát triển nhanh, bền vững, giàu bản sắc, phấn đấu đến năm 2030 trở thành vùng động lực khu vực Tây Nguyên, Đảng bộ tỉnh chủ trương “Tiếp tục phát triển kinh tế-xã hội nhanh, hiệu quả và bền vững; nâng cao chất lượng tăng trưởng, hướng tới mục tiêu tăng trưởng xanh. Đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh dựa trên cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và kinh tế thị trường. Phát triển nhanh các lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, công nghiệp chế biến nông-lâm sản, công nghiệp năng lượng tái tạo và du lịch; phát triển khu vực kinh tế tư nhân; xây dựng năng lực đổi mới, sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo. Sử dụng có hiệu quả các nguồn lực tài chính, các nguồn vốn đầu tư để phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân; thực hiện tốt chủ trương, chính sách liên quan đến đồng bào dân tộc thiểu số”.

Để thực hiện mục tiêu trên, trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ tỉnh đề ra 4 chương trình trọng tâm gồm: tập trung xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, nhất là hạ tầng các vùng động lực; đẩy mạnh thu hút các nguồn lực đầu tư cho phát triển nông nghiệp, công nghiệp chế biến, công nghiệp năng lượng tái tạo và du lịch; phát triển lâm nghiệp theo hướng bền vững, tăng cường sinh kế, nâng cao tỷ lệ che phủ rừng thích ứng với biến đổi khí hậu.

Trong 76 năm qua, Đảng bộ tỉnh đã lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ cách mạng dân tộc dân chủ (1945-1975) và đạt những thành tựu quan trọng trong cách mạng xã hội chủ nghĩa và công cuộc đổi mới theo đường lối của Đảng (1975-2021). Trong quá trình xây dựng và phát triển, Đảng bộ tỉnh luôn quán triệt đường lối, chủ trương của Đảng và vận dụng sáng tạo, phù hợp vào hoàn cảnh, điều kiện của địa phương. Là địa bàn có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, Đảng bộ tỉnh luôn nắm vững và thực hiện tốt chính sách dân tộc của Đảng, tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc. Đảng bộ tỉnh luôn tin tưởng và dựa vào dân, huy động mọi lực lượng, nguồn lực của Nhân dân vào sự nghiệp cách mạng của Đảng, nhờ vậy, đã phát huy sức mạnh của Nhân dân, của Đảng bộ. Cùng với lãnh đạo phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh, việc xây dựng Đảng bộ vững mạnh, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu để thật sự xứng đáng là hạt nhân chính trị, đội tiên phong lãnh đạo phong trào cách mạng trong tỉnh cũng luôn được chú trọng.

Những thắng lợi vẻ vang của Đảng bộ tỉnh là niềm tự hào của các thế hệ cán bộ, đảng viên và đồng bào các dân tộc Gia Lai. Thế hệ hôm nay và con cháu mai sau sẽ luôn ghi nhớ công lao của bao lớp cán bộ, đảng viên đã dũng cảm chiến đấu, hy sinh để bảo vệ độc lập dân tộc, giải phóng quê hương; lao động cần cù, sáng tạo, cống hiến công sức, trí tuệ để xây dựng quê hương Gia Lai ngày càng giàu đẹp.
 
https://www.baogialai.com.vn/ 

Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công