Quyết định công nhận, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc thành phố Pleiku đạt chuẩn văn hóa năm 2021

Ngày đăng: 08/12/2021, 10:07

QUYẾT ĐỊNH
Công nhận, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc thành phố Pleiku đạt chuẩn văn hóa năm 2021
(Công nhận lại giai đoạn 05 năm 2019-2023)

Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công