Hội nghị tập huấn công tác phòng chống dịch Covid-19 tại nơi làm việc đối với người lao động, doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Trà Đa

Ngày đăng: 08/12/2021, 08:32

     Sáng ngày 07/12/2021, tại Hội trường Công ty Phát triển hạ tầng Khu kinh tế, đường số 2 Khu Công nghiệp Trà Đa, Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên phối hợp cùng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn công tác phòng chống dịch Covid-19 tại nơi làm việc đối với người lao động, doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Trà Đa.
    
 

Đại diện các cơ quan, doanh nghiệp tại Khu công nghiệp Trà Đa tham dự tập huấn công tác phòng chống dịch Covid-19 tại nơi làm việc.
       
Hội nghị có sự tham gia của Tiến sĩ Ngô Thị Hải Vân - Trưởng khoa Sức khoẻ nghề nghiệp - Kiểm soát bệnh không lây, Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên; bác sỹ Nguyễn Việt Huyền - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và đại diện Ban Giám đốc, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 (bộ phận Văn phòng, Y tế) của các cơ quan, doanh nghiệp tại Khu công nghiệp Trà Đa tham dự tập huấn.

Tại Hội nghị, Tiến sĩ Ngô Thị Hải Vân - Trưởng khoa Sức khoẻ nghề nghiệp - Kiểm soát bệnh không lây, Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo Quyết định số 2194/QĐ-BCĐQG ngày 27/5/2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia về việc ban hành “Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 tại nơi làm việc và ký túc xá cho người lao động”. Hướng dẫn về trách nhiệm cụ thể của người sử dụng lao động, người làm công tác y tế và người lao động (trước khi đến nơi làm việc, tại nơi làm việc và khi kết thúc công việc); tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc các doanh nghiệp tự đánh giá nguy cơ lây nhiễm… Qua đó, góp phần nâng cao ý thức chấp hành quy định pháp luật của các doanh nghiệp về thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo yêu cầu, hướng dẫn của cấp có thẩm quyền.


Cấp chứng chỉ hoàn thành khóa tập huấn công tác phòng chống dịch Covid-19 tại nơi làm việc.
 
XUÂN HÙNG

Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công