LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 51 (TỪ NGÀY 20/12/2021 ĐẾN NGÀY 26/12/2021)

Ngày đăng: 20/12/2021, 08:16

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 51
(Từ ngày 20/12/2021 đến ngày 26/12/2021)


Thời gian
Nội dung công việc
Chủ trì
Thành phần
Địa điểm
Đơn vị chuẩn bị
Thứ hai
20/12
S

C 14g00 Hội nghị triển khai KH 2022 Chủ tịch UBND tỉnh Đ/c Khoa - PTB Trụ sở ubnd tỉnh
Thứ ba
21/12
S

C 13g00 Diễn đàn xúc tiến đầu tư và định hướng phát triễn KCN, KKT thời gian đến Bộ KH&ĐT Đ/c Thái-PTB, phòng QLĐT, QHHTTNMT Phòng họp BQLKKT Văn phòng chuẩn bị họp trực tuyến
Thứ tư
22/12
S

C

Thứ năm
23/12
S

C

Thứ sáu
24/12
S

C

Thứ bảy
25/12
S

C

Chủ nhật
26/12
S

C
Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công