LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 50 (TỪ NGÀY 13/12/2021 ĐẾN NGÀY 19/12/2021)

Ngày đăng: 13/12/2021, 14:10


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 50
(Từ ngày 13/12/2021 đến ngày 19/12/2021)
 
 

Thời gian
Nội dung công việc
Chủ trì
Thành phần
Địa điểm
Đơn vị chuẩn bị
Thứ hai
13/12
S 08g00 Hội nghị tập huấn CCTTHC Văn phòng Chính phủ Đ/c Thái-PTB, Văn phòng Phòng họp tầng 3 UBND tỉnh Văn phòng
C

Thứ ba
14/12
S 07g45 dự Hội nghị đối ngoại trực tuyến toàn quốc triển khai

thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII

D/c Khoa - PTB Hội trường 2/9;
C

Thứ tư
15/12
S 08g00 Họp kiểm tra công tác BTGPMB KKT Sở NN&PPNT Lãnh đạo ban, phòng QHHTTNMT, CTy PTHTKKT Cửa khẩu Phòng QHHTTNMT
C

Thứ năm
16/12
S

C

Thứ sáu
17/12
S

C

Thứ bảy
18/12
S
Văn phòng trực xử lý công việc 02 ngày nghỉ cuối tuầnC

Chủ nhật
19/12
S

C
Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công