Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026)

Ngày đăng: 29/06/2021, 16:00

(GLO)- Tại kỳ họp thứ nhất vào sáng 29-6, HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) đã tiến hành bầu các chức danh thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh. Ông Hồ Văn Niên-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh khóa XIV được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026).

Theo đó, các đại biểu HĐND tỉnh khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) đã bỏ phiếu bầu các chức danh của HĐND tỉnh, gồm: Chủ tịch HĐND tỉnh, các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Trưởng ban, Phó Trưởng ban các Ban HĐND tỉnh.


Kết quả, với tỷ lệ 70/71 phiếu tín nhiệm (98,59% tổng số đại biểu HĐND tỉnh, vắng 1 đại biểu), ông Hồ Văn Niên-Bí thư Tỉnh ủy được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026).

 

 Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XI Châu Ngọc Tuấn (bìa phải) tặng hoa chúc mừng Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XII Hồ Văn Niên. Ảnh: Đức Thụy
Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XI Châu Ngọc Tuấn (bìa phải) tặng hoa chúc mừng Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XII Hồ Văn Niên. Ảnh: Đức Thụy


Ông Trương Văn Đạt-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh khóa XI (nhiệm kỳ 2016-2021), bà Ayun H’Bút-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XI (nhiệm kỳ 2016-2021) tái đắc cử chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XII.  

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh khóa XII đã quyết định thành lập Ban Dân tộc HĐND tỉnh khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026). HĐND tỉnh khóa XII cũng đã bầu Trưởng ban, Phó trưởng ban các Ban HĐND tỉnh khóa mới. Theo đó: ông Thái Thanh Bình-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, đại biểu HĐND tỉnh khóa XII được bầu giữ chức Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026). Bà Đinh Ly An-Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh khóa XI (nhiệm kỳ 2016-2021), đại biểu HĐND tỉnh khóa XII và bà Nguyễn Thị Tường Linh-Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh khóa XI (nhiệm kỳ 2016-2021), đại biểu HĐND tỉnh khóa XII tiếp tục được bầu giữ chức Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026).

Ông Huỳnh Thế Mạnh-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đại biểu HĐND tỉnh khóa XII được bầu giữ chức Trưởng ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026). Bà Võ Thị Bảo Ngân-Phó Trưởng ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh khóa XI (nhiệm kỳ 2016-2021), đại biểu HĐND tỉnh khóa XII và ông Ra Lan Song Linh-Trưởng phòng Hành chính-Tổ chức-Quản trị, Văn phòng HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh khóa XII được bầu giữ chức Phó Trưởng ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026).

Ông Nguyễn Đình Phương-Trưởng ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh khóa XI (nhiệm kỳ 2016-2021), đại biểu HĐND tỉnh khóa XII tiếp tục được bầu giữ chức Trưởng Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026). Ông Nguyễn Trung Kiên-Phó Trưởng ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh khóa XI (nhiệm kỳ 2016-2021), đại biểu HĐND tỉnh khóa XII tái cử chức Phó Trưởng ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026).  
    
Bà Đinh Thị Giang-Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh khóa XII được bầu giữ chức vụ Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026). Bà Đỗ Thị Hương Lan-Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh khóa XII giữ chức vụ Phó Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026).

Hội đồng nhân dân tỉnh cũng đã quyết định số lượng Ủy viên các Ban HĐND tỉnh: Ban Pháp chế có 6 Ủy viên; Ban Văn hóa-Xã hội có 6 Ủy viên; Ban Kinh tế-Ngân sách có 7 Ủy viên; Ban Dân tộc có 7 Ủy viên.

 

Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XII Hồ Văn Niên tặng hoa cho Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh không làm nhiệm vụ Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh và không tái cử. Ảnh: Đức Thụy
Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XII Hồ Văn Niên tặng hoa cho Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh không làm nhiệm vụ Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh và không tái cử. Ảnh: Đức Thụy


Thay mặt Thường trực HĐND và lãnh đạo các ban của HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 phát biểu nhận nhiệm vụ tại kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên đã cảm ơn các vị đại biểu HĐND tỉnh đã tin tưởng, tín nhiệm giữ các chức vụ trong bộ máy của HĐND tỉnh; đồng thời cho rằng, nhiệm vụ được giao là vinh dự lớn, đồng thời cũng là trách nhiệm rất nặng nề trước Đảng bộ, chính quyền, cử tri và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên nhấn mạnh: “Để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, tập thể Thường trực HĐND tỉnh sẽ tập trung thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo luật định, tiếp tục nghiên cứu đổi mới phương thức tổ chức hoạt động, phát huy vai trò, trách nhiệm của mỗi thành viên, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, khẳng định được vai trò là cơ quan thường trực, hạt nhân quan trọng trong việc tổ chức, điều hành các hoạt động của HĐND tỉnh, tạo ra nhiều quyết sách quan trọng, đúng đắn, kịp thời và sát thực tiễn, tạo động lực mới thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh, đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh”.

 

Thường trực HĐND tỉnh và lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 ra mắt, nhận nhiệm vụ tại kỳ họp. Ảnh: Đức Thụy
Thường trực HĐND tỉnh và lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) ra mắt, nhận nhiệm vụ tại kỳ họp. Ảnh: Đức Thụy


Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên cũng mong rằng, trong quá trình thực thi chức trách, nhiệm vụ, Thường trực HĐND tỉnh sẽ tiếp tục nhận được sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; sự quan tâm góp ý của các thế hệ lãnh đạo tiền nhiệm; sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, tổ chức có liên quan, đặc biệt là sự ủng hộ, tin tưởng, đồng hành, đồng sức, đồng lòng của các vị đại biểu HĐND tỉnh, của cử tri và Nhân dân tỉnh nhà để góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 16, Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh giai đoạn 2020-2025, phấn đấu đưa Gia Lai phát triển nhanh, bền vững, giàu bản sắc vào năm 2025 và trở thành vùng động lực khu vực Tây Nguyên vào năm 2030.
 
https://www.baogialai.com.vn/

Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công