Quyết định Ban hành Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội

Ngày đăng: 25/06/2021, 16:07

           Hiện Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định số 874/QĐ-BTTTT ngày 17/6/2021 về việc Ban hành Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội. Bộ quy tắc này giúp nâng cao nhận thức cho cộng đồng về việc họ nên ứng xử như thế nào trên môi trường Internet. Đặc biệt là quy tắc ứng xử chung, đây là những quy tắc áp dụng cho tất cả các nhóm đối tượng, bao gồm:
        + Quy tắc Tôn trọng, tuân thủ pháp luật: Tuân thủ pháp luật Việt Nam, tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
         + Quy tắc Lành mạnh: Hành vi, ứng xử trên mạng xã hội phù hợp với các giá trị đạo đức, văn hóa, truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.
         + Quy tắc An toàn, bảo mật thông tin: Tuân thủ các quy định và hướng dẫn về bảo vệ an toàn và bảo mật thông tin.
         + Quy tắc Trách nhiệm: Chịu trách nhiệm về các hành vi, ứng xử trên mạng xã hội; phối hợp với các cơ quan chức năng để xử lý hành vi, nội dung thông tin vi phạm pháp luật.

Chi tiết Quyết định số 874/QĐ-BTTTT ngày 17/6/2021 được tải 
tại đây

 

Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công