Đại hội Chi đoàn Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai Lần thứ VI nhiệm kỳ 2019-2022

Ngày đăng: 10/03/2019, 14:58

Được sự đồng ý của Chi ủy Chi bộ Ban Quản lý Khu kinh tế và Ban Thường vụ Đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, Ngày 26/11/2019, Chi đoàn Ban Quản lý Khu kinh tế đã tiến hành tổ chức Đại hội Chi đoàn Lần thứ VI nhiệm kỳ 2019-2022

Đại hội đã thông qua Báo cáo công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2017 – 2019, Báo cáo kiểm điểm BCH Chi đoàn nhiệm kỳ 2017-2019 và nghe các ý kiến tham gia thảo luận sôi nổi đối với báo cáo công tác đoàn và phong trào thanh niên trong nhiệm kỳ qua và những phương hướng, nhiệm vụ, chỉ tiêu của Chi đoàn trong nhiệm kỳ mới. Nhiều ý kiến đề xuất hay, có nhiều nội dung mới cho Chi đoàn đã được các đại biểu thảo luận thông qua và đưa vào Nghị quyết của Đại hội.

Tại Đại hội, Chi đoàn đã được nghe phát biểu chỉ đạo của Đồng chí Nguyễn Thị Dạ Thảo Chi Ủy viên qua đó giúp cho Chi đoàn nhằm đánh giá được những tồn tại hạn chế trong thời gian qua, làm cơ sở để đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trong việc thực hiện Công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong nhiệm kỳ tới được hoàn thiện hơn.

Đại hội đã bầu ra 05 đồng chí trong BCH Chi đoàn khóa VI nhiệm kỳ 2019-2022, 

Sau một buổi làm việc với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, kỷ cương và đoàn kết, Đại hội Chi đoàn Ban Quản lý Khu kinh tế lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019 - 2022 đã thành công tốt đẹp./.

Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công