Văn bản BQL

92/KH-BQLKKT

02-02-2020

Triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viên phổi cấp do chủng mới của vi rút Corona

Poll

How do you evaluate the policy of attracting investment?

XEM KẾT QUẢ KHẢO SÁT

Bạn đánh giá như thế nào về chính sách thu hút đầu tư?

Công khai, minh bạch
38.14 (45/118);
Chưa công khai, minh bạch
44.92 (53/118);
Ý kiến khác
16.1 (19/118);
=> See results

Login

User Name:


Password:


Working schedule

Statistical access

Today: 1381

Yesterday: 2832

Current Week: 19687

Current Month: 109868

Total: 869762

Online: 205

Link website

Congress

Ministry of Construction

Ministry of Planning and Investmen

Ministry of Industry and Trade


SITUATION OF HANDLING OF DOSSIERS

Has received
47 File

Processing
0 File

Processed
47 File

Late
0 File

Proportion of records resolved
100 (%)


See details of the records processing results here

New document