CHUYÊN MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH > Lĩnh vực đầu tư

LĨNH VỰC ĐẦU TƯ
Có 26 thủ tục hành chính:
Tên Lĩnh vực Tình trạng
Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Ban quản lý Khu kinh tế Đầu tư Còn hiệu lực
Quyết định chủ trương đầu tư của Ban quản lý Khu kinh tế Đầu tư Còn hiệu lực
Bảo đảm đầu tư trong trường hợp không được tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu tư Đầu tư Còn hiệu lực
Cung cấp thông tin về dự án đầu tư Đầu tư Còn hiệu lực
Đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương Đầu tư Còn hiệu lực
Chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC Đầu tư Còn hiệu lực
Thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC Đầu tư Còn hiệu lực
Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư Đầu tư Còn hiệu lực
Tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư Đầu tư Còn hiệu lực
Giãn tiến độ đầu tư Đầu tư Còn hiệu lực
Nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Đầu tư Còn hiệu lực
Hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Đầu tư Còn hiệu lực
Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Đầu tư Còn hiệu lực
Điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, quyết định của tòa án, trọng tài Đầu tư Còn hiệu lực
Điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế Đầu tư Còn hiệu lực
Thay đổi nhà đầu tư trong trường hợp chuyển nhượng dự án đầu tư Đầu tư Còn hiệu lực
Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ Đầu tư Còn hiệu lực
Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân tỉnh Đầu tư Còn hiệu lực
Điều chỉnh nội dung dự án đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với trường hợp không điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư) Đầu tư Còn hiệu lực
Điều chỉnh tên dự án đầu tư, tên và địa chỉ nhà đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Đầu tư Còn hiệu lực
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư Đầu tư Còn hiệu lực
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư Đầu tư Còn hiệu lực
Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh đối với dự án đầu tư không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Đầu tư Còn hiệu lực
Quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội (đối với dự án đầu tư không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) Đầu tư Còn hiệu lực
Quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) Đầu tư Còn hiệu lực
Quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân tỉnh (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) Đầu tư Còn hiệu lực

Thông tin liên hệ
1478004194_map-icon.png Địa chỉ: 50 Phan Bội Châu - TP. Pleiku - tỉnh Gia Lai
1478003403_Telephone.png Điện thoại: (0269)3876838
1478003292_fax.png  Fax: (0269) 3821350
1478004004_Mail.png  Email: bqlkkt@gialai.gov.vn
 
Bản quyền thuộc về Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm: Nguyễn Đăng Khoa - Phó trưởng ban
Giấy phép số: 02/GP-TTĐT ngày 24/02/2017 của Sở Thông tin và Truyền thông
   Copyright © 2016  Trang chủ | Tin tức | Liên hệ | Mobile | Site map icontop.png