TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG > Lĩnh vực đất đai
Công tác quản lý đất đai:
Khu công nghiệp Trà Đa được quy hoạch với diện tích 213,3 ha. Trong đó, đất cơ sở sản xuất là 152,12 ha; đất hạ tầng kỹ thuật: 61,18ha. Tính đến nay, đất đã cho thuê: 115,99ha (chiếm 75,7% đất cơ sở sản xuất). Trong đó các doanh nghiệp đã, đang xây dựng và đi vào hoạt động với diện tích là 114,95 ha (chiếm 99,1% đất đã cho thuê); 01 doanh nghiệp còn lại chưa xây dựng với diện tích là 1,04ha (chiếm 0,9% đất đã cho thuê).
Đất còn lại chưa cho thuê là 36,13ha (chiếm 24,3% đất cơ sở sản xuất). Trong đó, đất đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư, cấp chủ trương đầu tư và giới thiệu vị trí đất là 9,28 ha (chiếm 6,1% đất cơ sở sản xuất), diện tích đất cơ sở sản xuất còn lại thu hút đầu tư là 26,85 ha (chiếm 17,65% đất cơ sở sản xuất).
Xác định tiền thuê đất trong Khu kinh tế
a.Đơn giá thuê đất:Căn cứ tại Khoản 1 Điều 4 Nghị định 35/2017/NĐ-CP. Cụ thể: 
Đơn giá thuê đất = Giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp(bằng 80% giá đất ở) X Tỷ lệ % tính đơn giá thuê đất X Hệ số điều chỉnh giá đất (K)
Ghi chú:
+ Giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp được áp dụng theo Quyết định số 33/2014/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2014 của UBND tỉnh Gia Lai về việc ban hành bảng giá các loại đất trên địa bàn huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai năm 2015 (áp dụng trong giai đoạn 2015-2019).
+ Tỷ lệ % tính đơn giá thuê đất được áp dụng theo Quyết định số 30/2016/QĐ-UBND ngày 15 tháng 6 năm 2016 của UBND tỉnh Gia Lai ban hành tỉ lệ phần trăm (%) đơn giá thuê đất, thuê mặt nước không thông qua hình thức đấu giá trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
+ Hệ số điều chỉnh giá đất (K) được áp dụng theo Quyết định số 09/2017/QĐ-UBND ngày 01 tháng 3 năm 2017 của UBND tỉnh Gia Lai về việc hệ số điều chỉnh giá đất năm 2017 trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
Đơn giá thuê đất đối với trường hợp thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm không thông qua hình thức đấu giá được ổn định 5 năm tính từ thời điểm được Ban quản lý Khu kinh tế quyết định cho thuê đất. Hết thời gian ổn định, Ban quản lý Khu kinh tế điều chỉnh lại đơn giá thuê đất áp dụng cho thời gian tiếp theo theo chính sách và giá đất tại thời điểm điều chỉnh.
Xác định tiền thuê đất trong Khu công nghiệp Trà Đa:
-         Đơn giá thuê đất có hai mức: 
+ 1.936 đồng/m2/năm.
1.210 đồng/m2/năm (đối với dự án thuộc lĩnh vực khuyến khích đầu tư, lĩnh vực đặc biệt khuyến khích đầu tư).
 
Thông tin liên hệ
1478004194_map-icon.png Địa chỉ: 50 Phan Bội Châu - TP. Pleiku - tỉnh Gia Lai
1478003403_Telephone.png Điện thoại: (0269)3876838
1478003292_fax.png  Fax: (0269) 3821350
1478004004_Mail.png  Email: bqlkkt@gialai.gov.vn
 
Bản quyền thuộc về Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm: Nguyễn Đăng Khoa - Phó trưởng ban
Giấy phép số: 02/GP-TTĐT ngày 24/02/2017 của Sở Thông tin và Truyền thông
   Copyright © 2016  Trang chủ | Tin tức | Liên hệ | Mobile | Site map icontop.png