DOANH NGHIỆP - LAO DỘNG > Doanh nghiệp đầu tư
DANH SÁCH DOANH NGHIỆP TẠI KHU CÔNG NGHIỆP TRÀ ĐA

S
T
T
Tên nhà đầu tư Địa điểm Lĩnh vực kinh doanh Số điện thoại Email Đại diện pháp theo luật của doanh nghiệp
Tên Chức vụ Số điện thoại
1 Công ty Cổ phần Thương mại Tây Gia Lai Lô 13 Kinh doanh xăng dầu 0903.508.478 cptmtaygialai06@gmail.com Trần Như Hảo Giám đốc 0903.508.478
Lô 01, 02-65 Kho ngoại quan
Lô 01-66 Văn phòng làm việc
2 DNTN Huy Phương Lô 33-8 Nhà hàng, dịch vụ 0269. 3830477 toanphuong.gl@gmail.com Giáp Thị Huy Phương Chủ doanh nghiệp 0971.157.608
Lô 34, 35-8 Văn phòng làm việc
3 Công ty TNHH Một thành viên Xuất nhập khẩu Phương Thùy Lô 60 Khu kinh doanh dịch vụ 0981.656.585 phamanhdungcsn@gmail.com Phạm Anh Dũng Giám đốc 0981.656.585
Lô 61 Kho chứa hàng nông sản
4 Công ty TNHH Lê Hoàng Minh Lô 43 -1 Kinh doanh nội thất xuất khẩu 0274. 3641569 sales@hoangminhfur.vn Phùng Thị Bé Giám đốc 0977.755.539
Lô 43 Trạm cân dịch vụ
5 Công ty TNHH Một thành viên Đại Thắng Lô 36-8 Sản xuất, chế biến gỗ 0269.823.713 Congtydaithang.gialai@gmail.com Võ Đức Nhã Giám đốc 0986.556.679
Lô 62 Kho chứa hàng nông lâm sản
Lô A1 Nhà máy chế biến gỗ và sản xuất hàng nội thất xuất khẩu
6 Cửa hàng xăng dầu số 29 - Công ty xăng dầu Bắc Tây Nguyên Lô 48-8 Kinh doanh xăng dầu 0269. 3824195 thuypd.btn@petrolimex.com.vn Bùi Văn Nhất Cửa hàng trưởng 0966.799.125
7 Công ty TNHH Một thành viên Cà phê 15 Lô 30, 31-8 Kinh doanh nhà nghỉ 0269. 3865636 nhakhachlethanh15@gmail.com Đinh Thị Hảo Giám đốc 0985.364.567
8 Công ty TNHH Một thành viên Quang Sáng Đức Cơ Lô 01-8 Văn phòng làm việc và trưng bày sản phẩm kinh doanh 0935.447.718 quangsangducco@gmail.com Nguyễn Thị Bích Thủy Giám đốc 0935.447.718
9 Công ty TNHH Một thành viên Minh Mẫn cửa khẩu Lệ Thanh Lô 03-8 Mua bán nông sản, vật liệu xây dựng, trang trí nội thất, tạp hóa 0988.859.831 - Bùi Thiên Ấn Giám đốc 0988.859.831
10 Công ty TNHH Một thành viên Song Phúc Gia Lai Lô 02-8 Mua bán hàng nông lâm sản và vật liệu xây dựng 0935.447.718 hungngocgl11@gmail.com Lý Mỹ Hóa Giám đốc 0935.447.718
11 Công ty TNHH Một thành viên Kim Bình Gia Lai Lô 04-8 Trụ sở giao dịch và mua bán nông sản, thực phẩm 0914.171.561 minhtienpk@gmail.com Lê Thị Bình Giám đốc 0914.171.561
12 Công ty TNHH Một thành viên Tùng Phát Gia Lai Lô 05-8 Cửa hàng kinh doanh bánh kẹo - kinh doanh thương mại 0914.006.444 holoangl@gmail.com Lưu Thị Thanh Tùng Giám đốc 0914.006.444
13 Công ty TNHH Một thành viên Nguyễn Hiệu Gia Lai Lô A2
+A3
 
Nhà máy sản xuất hàng nội thất xuất khẩu 0978.067.879 nguyenhieu@gmail.com Nguyễn Văn Hiệu Chủ tịch công ty kiêm Giám đốc 0978.067.879
Lô 67 n phòng làm việc và kinh doanh dịch vụ
Lô 68 Kinh doanh nông lâm sản
14 Công ty TNHH Một thành viên Bảo Hoàng Lô 58 Kho chứa hàng nông lâm sản 0269. 3746018 baohoanggialai@gmail.com Trương Huy Bảo Giám đốc 0935.112.345
Lô 59 Khu liên hợp thương mại dịch vụ
15 Công ty Cổ phần Nhân Thành Bờ Y Lô 01-44 Cửa hàng xăng dầu 0935.448.377 nhanthanh_co@gmail.com Nguyễn Văn Trực Giám đốc 0935.448.377
16 DNTN Phú Lợi Lô 36 Văn phòng làm việc, bãi đậu xe nội bộ và khu kinh doanh dịch vụ
 
0269. 3821992 dntnphuloi@yahoo.com.vn Lê Viết Chín Chủ doanh nghiệp 0903.507.415
Lô 37 Kho kinh doanh nông sản
17 Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ xuất nhập khẩu T&T Gia Lai Lô 40 - 8 Văn phòng làm việc và kinh doanh hàng nông sản 0905.874.679 T&Tgialai@gmail.com Trương Thị Diệu Thảo Giám đốc 0905.874.679
18 Công ty Cổ phần Hoàng Nhung Lô 09-a Siêu thị miễn thuế 0269. 3830841 hoangnhunggialai@gmail.com Nguyễn Thị Tuyết Nhung Giám đốc 0917.146.519
19 Công ty TNHH Một thành viên Phúc Hưng cửa khẩu Đức Cơ Lô 12-8 Kinh doanh nông lâm sản, vật liệu xây dựng và vận tải hàng hóa 0935.447.718 hungngocgl11@gmail.com Nguyễn Thị Bích Hân - Giám đốc Giám đốc 0935.447.718
20 Công ty TNHH Một thành viên Nhất Vinh Đức Cơ Lô 17-8 Văn phòng làm việc và kinh doanh 0972.761.974 nhatvinhducco@yahoo.com.vn Nguyễn Thị Huệ Giám đốc 0972.761.974
21 Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Gia Nguyễn Gia Lai Lô 10-8 Văn phòng và cửa hàng kinh doanh thương mại 0974.316.879 - Nguyễn Thanh Nhựt Giám đốc 0974.316.879
22 DNTN Thương mại Thái Anh Lô 08-8 Trụ sở làm việc và kinh doanh nông sản, phân bón 0935.620.907 quangsangducco@gmail.com Lê Thị Huệ Chủ doanh nghiệp 0935.620.907
23 Công ty TNHH Một thành viên Nông sản Nga
 Thọ
Lô 32-8 Văn phòng làm việc và mua bán nông sản 0988.100.818 tranthituyetnga1968@gmail.com Trần Thị Tuyết Nga Giám đốc 0988.100.818
24 Công ty TNHH Thịnh Thới Lô 38 Kho chứa nông sản 0916.417.709 thoi24@gmail.com Võ Văn Thới Giám đốc 0916.417.709
25 Công ty TNHH Một thành viên Trang Đức Lô 35 Bãi đậu xe và tập kết nông lâm sản 0269. 3758119 trangducgialai@gmail.com Đoàn Hùng Sơn Giám đốc 0935.288.579
26 Công ty TNHH Một thành viên Thanh Hồng Gia Lai Lô 19-8 Kinh doanh tạp hóa, cà phê giải khát 0905.846.905 bichngocck@gmail.com Nguyễn Thị Hồng Giám đốc 0905.846.905
27 Công ty TNHH Một thành viên Hà Bình cửa khẩu Đức Cơ Lô 41 Trụ sở làm việc 0162.680.383 bichngocck@gmail.com Nguyễn Thái Bình Giám đốc 0162.680.383
Lô 42-8 Kinh doanh và cơ sở sửa chữa ô tô
28 Công ty TNHH Một thành viên Đông Vương Gia Lai Lô 27-8 Văn phòng làm việc và kinh doanh nông sản 0269. 3873561 dongvuonggialai@gmail.com Nguyễn Thị Đông Giám đốc 0973.212.255
29 DNTN Tấn Thanh Thôn Cửa khẩu Bán buôn nông lâm sản 0986.235.770 minhtienpk@gmail.com Nguyễn Thị Quý Thanh Chủ doanh nghiệp 0986.235.770
30 Công ty TNHH Một thành viên Giang Nam 29-8 Văn phòng  làm việc, kinh doanh nông sản và đồ mỹ nghệ 0973.826.679 hongphuongbd80@gmail.com Hoàng Thị Giang Giám đốc 0973.826.679
31 Công ty TNHH Thương mại Duy Anh Gia Lai Lô 03-8 Buôn bán nông sản 0988.845.777 huythaocpc@gmail.com Giáp Huy Thảo Giám đốc 0988.845.777
32 Công ty TNHH Một thành viên Toàn Thắng Lô 19 Dịch vụ kế toán, thủ tục Hải quan 0269. 3872757 toanthangpleikugl@gmail.com Võ Thị Hoài An Giám đốc 0269. 3872757
33 Công ty TNHH Một thành viên Tân Dân Lô 19 Dịch vụ kế toán, thủ tục Hải quan 0988.977.006 traohoakgl@gmail.com Võ Ngọc Tân Giám đốc 0968.998.313
34 Công ty TNHH Mai Nguyễn Gia Lai Lô 19-8 Buôn bán nông sản, hàng bách hóa tổng hợp 0938.051.739 quoc.nh@mainguyengialai.com Nguyễn Hồng Quốc Giám đốc 0938.051.739
35 Công ty TNHH Dịch vụ thương mại Xuất nhập khẩu An Vinh Thôn Cửa khẩu Xuất nhập khẩu nông lâm sản; Kê khai thuế, hải quan điện tử; Dịch vụ vận tải 0982.840.176 anvinhxnk888@gmail.com Phan Thị Tâm Giám đốc 0982.840.176
36 Công ty TNHH Một thành viên Mạnh Ánh cửa khẩu Lệ Thanh Thôn Cửa khẩu Kinh doanh nông sản 0906.267.565 - Võ Thị Ánh Giám đốc 0906.267.565
37 Công ty TNHH Một thành viên Thủy Hương Gia Lai Thôn Cửa khẩu Mua bán nông sản 0169.978.8422 - Đinh Thị Thu Thủy Giám đốc 0169.978.8422
38 Công ty TNHH MTV Thương mại miễn thuế Lệ Thanh Gia Lai Thôn Cửa khẩu Cửa hàng miễn thuế 0909.507.902 locduycompany@yahoo.com Trần Thị Bích Huyền Giám đốc 0909.507.902
39 Công  ty TNHH MTV Đá Quỳnh Anh Gia Lai Lô 37-08 Văn phòng làm việc và kinh doanh đá nông sản     Trảo Công Hoan Chủ tịch kiêm Giám đốc 0975.690.017
40 Công  ty Cổ phần Nguyên Sang Lô 38,39-08 Khu kinh doanh vật liệu xây dựng     Nguyễn Xuân Nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc 0905.032.257
41 Công ty TNHH Mai Nguyễn Gia Lai Lô 20-8+21-8 Trụ sở làm việc và kinh doanh nông sản     Nguyễn Hồng Quốc Giám đốc 0938.051.739

Thông tin liên hệ
1478004194_map-icon.png Địa chỉ: 50 Phan Bội Châu - TP. Pleiku - tỉnh Gia Lai
1478003403_Telephone.png Điện thoại: (0269)3876838
1478003292_fax.png  Fax: (0269) 3821350
1478004004_Mail.png  Email: bqlkkt@gialai.gov.vn
 
Bản quyền thuộc về Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm: Nguyễn Đăng Khoa - Phó trưởng ban
Giấy phép số: 02/GP-TTĐT ngày 24/02/2017 của Sở Thông tin và Truyền thông
   Copyright © 2016  Trang chủ | Tin tức | Liên hệ | Mobile | Site map icontop.png