DOANH NGHIỆP - LAO DỘNG > Chế độ báo cáo

Nhằm giúp cho các Doanh nghiệp thực hiện tốt các quy định của pháp luật về chế độ báo cáo, thống kê. Ban quản lý Khu kinh tế đã gửi công văn số 46/BQLKKT-QLDN ngày 16 tháng 02 năm 2017 về việc hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện chế độ báo cáo về lĩnh vực lao động – doanh nghiệp theo các biểu mẫu và thời gian như sau:

I. Các biểu mẫu và thời gian báo cáo:
1. Báo cáo khai trình lao động:

Doanh nghiệp phải thực hiện khai trình việc sử dụng lao động, trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày doanh nghiệp bắt đầu đi vào hoạt động (mẫu số 1).
2. Báo cáo định kỳ về tình hình sử dụng Lao động – Tiền lương và tình hình sản xuất kinh doanh
Doanh nghiệp nộp trước ngày 01 tháng cuối cùng của quý
(mẫu số 2).
3. Báo cáo tình hình thay đổi về lao động:
Định kỳ 6 tháng và hằng năm, người sử dụng lao động phải báo cáo tình hình thay đổi về lao động trước ngày 25 tháng 5 và 25 tháng 11 (mẫu số 3)

4. Đối với doanh nghiệp có người nước ngoài làm việc:
Doanh nghiệp sử dụng lao động phải gửi báo cáo giải trình trước ít nhất 30 ngày kể từ ngày người sử dụng lao động dự kiến tuyển dụng người lao động nước ngoài. (mẫu số 4).
Doanh nghiệp sử dụng lao động đã được cơ quan thẩm quyền chấp thuận sử dụng lao động nước ngoài mà có thay đối về nhu cầu thì phải gửi báo cáo giải trình bổ sung trước ít nhất 30 ngày kể từ ngày dự kiến tuyển mới, tuyển thêm hoặc thay thế (mẫu số 5).
Doanh nghiệp sử dụng lao động báo cáo tình hình sử dụng lao động nước ngoài  hàng quý (trước ngày 05 tháng đầu tiên của quý tiếp theo) (mẫu số 6).
5. Doanh nghiệp đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức thực tập nâng cao tay nghề có thời hạn dưới 90 ngày:
Doanh nghiệp báo cáo danh sách người lao động đi làm việc nước ngoài chậm nhất là 05 ngày sau ngày người lao động xuất cảnh (mẫu số 7) và báo cáo tình hình người lao động đi làm việc ở nước ngoài sau khi hoàn thành hợp đồng (mẫu số 8).
6. Công tác báo cáo An toàn lao động - Vệ sinh lao động:
Định kỳ gửi báo cáo một năm 2 lần: Báo cáo 6 tháng đầu năm gửi trước ngày 05 tháng 6 hàng năm, báo cáo cả năm gửi trước ngày 10 tháng 12 cuối năm (mẫu số 9).
7. Báo cáo về tai nạn lao động:
Nếu xảy ra tai nạn lao động nặng hoặc chết người thì người sử dụng lao động phải khai báo tai nạn (mẫu số 10).
Báo cáo định kỳ về tình hình tai nạn lao động: Báo cáo 6 tháng đầu năm gửi trước ngày 05 tháng 6 hàng năm, báo cáo cả năm gửi trước ngày 10 tháng 12 cuối năm (mẫu số 11).
8. Báo cáo đối với các doanh nghiệp sử dụng vốn đầu tư nước ngoài (FDI)
Báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư nước ngoài: Trước ngày 12 tháng4, ngày 15 tháng 7, ngày 12 tháng 10 và ngày 18 tháng 12 hàng năm (mấu số 12)
Báo cáo tình hình đầu tư nước ngoài: Trước ngày 12 tháng 4 và ngày 12 tháng 10 hàng năm (mẫu số 13)
II. Số lượng và nơi nhận báo cáo:
Báo cáo của doanh nghiệp gửi về Ban Quản lý Khu kinh tế Tỉnh Gia lai theo địa chỉ: 50 Phan Bội Châu, phường Hội Thương, thành phố Pleiku - tỉnh Gia Lai; (Phòng quản lý doanh nghiệp)
* Đối với các Doanh nghiệp tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh: gửi báo cáo về văn phòng đaị diện Ban Quản lý khu kinh tế.
Địa chỉ : Xã IaDom – huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: 059. 3876836;
Fax: (059). 3821350
E-mail: qldn.bqlkkt@gialai.gov.vn
Khuyến khích các doanh nghiệp gửi báo cáo qua thư điện tử.

Thông tin liên hệ
1478004194_map-icon.png Địa chỉ: 50 Phan Bội Châu - TP. Pleiku - tỉnh Gia Lai
1478003403_Telephone.png Điện thoại: (0269)3876838
1478003292_fax.png  Fax: (0269) 3821350
1478004004_Mail.png  Email: bqlkkt@gialai.gov.vn
 
Bản quyền thuộc về Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm: Nguyễn Đăng Khoa - Phó trưởng ban
Giấy phép số: 02/GP-TTĐT ngày 24/02/2017 của Sở Thông tin và Truyền thông
   Copyright © 2016  Trang chủ | Tin tức | Liên hệ | Mobile | Site map icontop.png