XÚC TIẾN ĐẦU TƯ > Hỗ trợ, tư vấn đầu tư
Kiện toàn Tổ tư vấn, hỗ trợ đầu tư vào các Khu công nghiệp, Khu kinh tế
Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai đã ban hành Quyết định số 17/QĐ-BQLKKT về việc kiện toàn Tổ tư vấn, hỗ trợ đầu tư vào các khu công nghiệp, khu kinh tế thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai.
Theo đó, Tổ tư vấn, hỗ trợ đầu tư có 10 thành viên, do ông Ông Nguyễn Đăng Khoa – Phó Trưởng ban làm Tổ trưởng, bà Nguyễn Thị Dạ Thảo – Trưởng phòng Quản lý Đầu tư làm Tổ phó. Tổ tư vấn, hỗ trợ đầu tư có nhiệm vụ: Chủ động phối hợp các đơn vị trực thuộc Ban Quản lý cung cấp các thông tin về đầu tư, danh mục dự án kêu gọi đầu tư, cơ chế và các ưu đãi đầu tư vào Khu công nghiệp, Khu kinh tế; Hướng dẫn, hỗ trợ nhà đầu tư hoàn thiện các thủ tục đầu tư vào Khu công nghiệp, Khu kinh tế; Phối hợp với nhà đầu tư liên hệ các cơ quan chức năng để thực hiện các thủ tục có liên quan cho nhà đầu tư; Phối hợp các đơn vị trực thuộc Ban quản lý Khu kinh tế và các cơ quan có liên quan để giải quyết các khó khăn, vướng mắc, các đề xuất, kiến nghị của nhà đầu tư; Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh phân công.
Ngoài ra, Tổ tư vấn, hỗ trợ đầu tư vào các khu công nghiệp, khu kinh tế thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai còn các thành viên sau:
1. Ông Nguyễn Xuân Hùng, Phó Chánh Văn phòng                                                                         - Thành viên
2. Ông Huỳnh Tấn Mạnh, Trưởng phòng Quản lý Doanh nghiệp                                                        - Thành viên
3. Ông Trần Quang Thái, Trưởng phòng Quy hoạch – Hạ tầng, Tài nguyên và Môi trường                       - Thành viên
4. Ông Phạm Nhật Nam, Trưởng phòng Quy hoạch – Hạ tầng, Tài nguyên và Môi trường                        - Thành viên
5. Ông Trần Xuân Thắng, Phó Giám đốc phụ trách Công ty Phát triển hạ tầng Khu kinh tế tỉnh Gia           - Thành viên
6. Ông Huỳnh Ngọc Khánh, Phó Trưởng Văn phòng đại diện tại Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh    - Thành viên
7. Ông Phan Trọng Nghiệp, Phó Trưởng phòng Quản lý Đầu tư                                                           - Thành viên
8. Ông Lê Văn Thông, Chuyên viên phòng Quản lý Đầu tư                                                                 - Thành viên
Nhà đầu tư cần tư vấn, hỗ trợ đầu tư liên hệ:
- Ông Nguyễn Đăng Khoa, Tổ trưởng, Điện thoại: 0945252999
- Bà Nguyễn Thị Dạ Thảo, Tổ phó, Điện thoại: 0934889768

Thông tin liên hệ
1478004194_map-icon.png Địa chỉ: 50 Phan Bội Châu - TP. Pleiku - tỉnh Gia Lai
1478003403_Telephone.png Điện thoại: (0269)3876838
1478003292_fax.png  Fax: (0269) 3821350
1478004004_Mail.png  Email: bqlkkt@gialai.gov.vn
 
Bản quyền thuộc về Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm: Nguyễn Đăng Khoa - Phó trưởng ban
Giấy phép số: 02/GP-TTĐT ngày 24/02/2017 của Sở Thông tin và Truyền thông
   Copyright © 2016  Trang chủ | Tin tức | Liên hệ | Mobile | Site map icontop.png