BẢNG TIN

16/06/2017
Tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2017 

Trong 6 tháng đầu năm, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh và sự phối hợp tích cực của các sở, ban, ngành, Ban Quản lý Khu kinh tế đã tập trung triển khai thực hiện các mặt công tác trọng tâm sau:
1. Công tác cải cách hành chính
Công tác hỗ trợ doanh nghiệp có nhiều chuyển biến tích cực. Tập trung đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành và cải cách hành chính; Khai thác, vận hành hiệu quả phần mềm Quản lý văn bản điều hành, Một cửa điện tử.
Kết quả giải quyết Thủ tục hành chính tính đến ngày 30/5/2017 là 34 hồ sơ. Theo đó, 31 hồ sơ giải quyết đúng hạn đạt 100% (trong đó, hồ sơ giải quyết trước 1/3 thời gian chiếm 26%, trước 1/2 thời gian chiếm 26% và trước 2/3 thời gian chiếm 16%), hiện còn 03 hồ sơ đang trong thời gian thẩm định.
2. Công tác quản lý, thu hút đầu tư
Tình hình thu hút đầu tư, phát triển kinh tế tại KCN, KKT đã đạt được kết quả rất tích cực, 06 tháng đầu năm KCN, KKT đã thu hút được 07 nhà đầu tư mới với vốn đăng ký 447,5 tỷ đồng. Các chỉ tiêu kinh tế quan trọng như gía trị sản xuất, doanh thu, nộp ngân sách, kim ngạch xuất nhập khẩu đều tăng cao so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó, KCN Trà Đa: giá trị sản xuất công nghiệp 1.213,1 tỷ đồng (tăng 97% so với cùng kỳ năm 2016); nộp ngân sách nhà nước 16,8 tỷ đồng (tăng 77% so với cùng kỳ năm 2016); kim ngạch xuất khẩu đạt 100,3 triệu USD tăng 169,5% so với cùng kỳ năm 2016, chiếm 34,2 % so với kim ngạnh xuất khẩu cả tỉnh. Hoạt động tại Khu trung tâm KKTCK quốc tế Lệ Thanh sôi động, với tổng doanh thu thuần 1.171 tỷ đồng (tăng 750% so với cùng kỳ năm 2016); nộp ngân sách Nhà nước 61,2 tỷ đồng (tăng 1.636% so với cùng kỳ năm 2016); kim ngạch xuất, nhập khẩu 127 triệu USD tăng 100% so với cùng kỳ năm 2016 chiếm 31% so với tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu cả tỉnh.
3. Công tác quản lý quy hoạch, xây dựng, đất đai, bảo vệ môi trường
Công tác quản lý quy hoạch, xây dựng, đất đai, bảo vệ môi trường cũng được Ban Quản lý chú trọng thực hiện.
3.1. Khu công nghiệp Trà Đa
KCN Trà Đa được quy hoạch với diện tích 213,13 ha. Trong đó, đất cơ sở sản xuất là 152,12 ha.
Hiện nay đã cho doanh nghiệp thuê là 105,55 ha (chiếm 69,4% đất cơ sở sản xuất); đất còn lại chưa cho thuê là 46,57 ha (chiếm 30,6% đất cơ sở sản xuất). Trong đó, đất đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư, cấp chủ trương đầu tư và giới thiệu vị trí đất là 9,48 ha (chiếm 6,2% đất cơ sở sản xuất), diện tích đất cơ sở sản xuất còn lại thu hút đầu tư là 37,09 ha (chiếm 24,4% đất cơ sở sản xuất).
3.2. Khu công nghiệp Nam Pleiku
Ban Quản lý đã hoàn thiện hồ sơ Đồ án Quy hoach chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 được UBND tỉnh thông qua, đang trình Sở Xây dựng tổng hợp, báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh vào kỳ họp thứ Ba, Hội đồng nhân dân tỉnh  khóa XI sắp đến.
3.3. Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh
Khu trung tâm được quy hoạch với diện tích là 155,12 ha. Trong đó: Diện tích đã chuyển đổi mục đích: 87,18 ha. Diện tích chưa chuyển đổi mục đích: 67,94 ha, (chiếm 43,8% diện tích quy hoạch).
Trong diện tích đã chuyển đổi mục đích (87,18 ha), đất quy hoạch để giao và cho thuê là 33,4 ha; trong đó, đã giao cho các tổ chức và cho các doanh nghiệp thuê với diện tích là 26,22 ha (chiếm 78,51% diện tích đất để giao, cho thuê), giới thiệu vị trí đất là 1,13 ha (chiếm 3,38% đất giao, cho thuê); diện tích còn lại tiếp tục thu hút đầu tư là 6,05 ha (chiếm 18,11% đất giao, cho thuê).
KCN KKTCK quốc tế Lệ Thanh được quy hoạch với diện tích là 210,10 ha. Diện tích đã chuyển đổi là 37,2 ha (chiếm 17,7% diện tích quy hoạch). Trong diện tích đã chuyển đổi mục đích (37,2 ha): đất quy hoạch nhà máy, xí nghiệp là 19,29 ha. Đã cho doanh nghiệp thuê với diện tích 1,24 ha, cấp chủ trương đầu tư 3,44 ha. Diện tích đất còn lại thu hút đầu tư là 14,61 ha.
DSCN1386.JPG
3.4. Công tác quản lý môi trường
Đã hướng dẫn, đôn đốc các doanh nghiệp thực hiện tốt các quy định hiện hành về môi trường.
4. Tình hình đầu tư xây dựng cơ bản
          Hoàn thành công tác lập thủ tục chuẩn bị đầu tư và triển khai thi công các công trình trong kế hoạch năm 2017. Công tác chuyển nguồn từ năm 2016 sang năm 2017 đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư có văn bản chấp thuận.
          Đôn đốc hoàn thành các hạng mục hạ tầng Công trình Quốc Môn. Trình UBND tỉnh, xem xét bố trí nguồn vốn và kéo dài thời gian thực hiện hợp đồng dự án Quốc môn và một số hạng mục hạ tầng kỹ thuật khác.
0003-Copy.jpg
 
          Trình phê duyệt bản vẽ thi công hạ tầng Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, phê duyệt Đấu thầu công trình: Hạ tầng kỹ thuật Khu kinh tế Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh; tổ chức đấu thầu công trình hạ tầng khu kinh tế Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh. Trình xem xét điều chỉnh Dự án hạ tầng Khu công nghiệp Trà Đa./.
 

Các tin khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
Thông tin liên hệ
1478004194_map-icon.png Địa chỉ: 50 Phan Bội Châu - TP. Pleiku - tỉnh Gia Lai
1478003403_Telephone.png Điện thoại: (0269)3876838
1478003292_fax.png  Fax: (0269) 3821350
1478004004_Mail.png  Email: bqlkkt@gialai.gov.vn
 
Bản quyền thuộc về Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm: Nguyễn Đăng Khoa - Phó trưởng ban
Giấy phép số: 02/GP-TTĐT ngày 24/02/2017 của Sở Thông tin và Truyền thông
   Copyright © 2016  Trang chủ | Tin tức | Liên hệ | Mobile | Site map icontop.png