CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH > 6 tháng cuối năm: Tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

6 tháng cuối năm: Tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

03/07/2017
Đây được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh Gia Lai trong 6 tháng cuối năm 2017

Theo báo cáo của ngành chức năng, toàn tỉnh hiện có hơn 3.790 doanh nghiệp đăng ký hoạt động với tổng vốn đăng ký hơn 83.000 tỷ đồng. Trong 6 tháng đầu năm, đã cấp đăng ký thành lập mới cho 289 doanh nghiệp và 140 chi nhánh, văn phòng đại diện (tăng 21,9% so với cùng kỳ) với tổng vốn đăng ký 1.324 tỷ đồng (tăng 51,7% so với cùng kỳ); cấp đăng ký thay đổi cho 354 doanh nghiệp và 265 đơn vị trực thuộc; cấp giấy chứng nhận đầu tư 09 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký 277,9 tỷ đồng. 

Trong thời gian tới, tỉnh xác định tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; rà soát, hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư triển khai dự án; tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất kinh doanh. Tổ chức triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 20/CT-TTg, ngày 17 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp. Tiếp tục kết nối với các nhà đầu tư đã được trao quyết định chủ trương, giấy chứng nhận, cam kết đầu tư tại Hội nghị xúc tiến đầu tư của tỉnh năm 2016 và Hội nghị xúc tiến đầu tư Khu vực Tây Nguyên lần thứ IV năm 2017 tại Đăk Lăk để hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư hoàn thành các thủ tục, sớm triển khai dự án.

Theo báo cáo của ngành chức năng, toàn tỉnh hiện có hơn 3.790 doanh nghiệp đăng ký hoạt động với tổng vốn đăng ký hơn 83.000 tỷ đồng. Trong 6 tháng đầu năm, đã cấp đăng ký thành lập mới cho 289 doanh nghiệp và 140 chi nhánh, văn phòng đại diện (tăng 21,9% so với cùng kỳ) với tổng vốn đăng ký 1.324 tỷ đồng (tăng 51,7% so với cùng kỳ); cấp đăng ký thay đổi cho 354 doanh nghiệp và 265 đơn vị trực thuộc; cấp giấy chứng nhận đầu tư 09 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký 277,9 tỷ đồng. 
Trong thời gian tới, tỉnh xác định tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; rà soát, hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư triển khai dự án; tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất kinh doanh. Tổ chức triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 20/CT-TTg, ngày 17 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp. Tiếp tục kết nối với các nhà đầu tư đã được trao quyết định chủ trương, giấy chứng nhận, cam kết đầu tư tại Hội nghị xúc tiến đầu tư của tỉnh năm 2016 và Hội nghị xúc tiến đầu tư Khu vực Tây Nguyên lần thứ IV năm 2017 tại Đăk Lăk để hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư hoàn thành các thủ tục, sớm triển khai dự án.
 

Các tin khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
Thông tin liên hệ
1478004194_map-icon.png Địa chỉ: 50 Phan Bội Châu - TP. Pleiku - tỉnh Gia Lai
1478003403_Telephone.png Điện thoại: (0269)3876838
1478003292_fax.png  Fax: (0269) 3821350
1478004004_Mail.png  Email: bqlkkt@gialai.gov.vn
 
Bản quyền thuộc về Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm: Nguyễn Đăng Khoa - Phó trưởng ban
Giấy phép số: 02/GP-TTĐT ngày 24/02/2017 của Sở Thông tin và Truyền thông
   Copyright © 2016  Trang chủ | Tin tức | Liên hệ | Mobile | Site map icontop.png