Quyết định về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu Cung cấp huy chương cho các giải thể thao năm 2020.

Ngày đăng: 19/03, 00:00

Quyết định số 57/QĐ-SVHTTDL ngày 19/3/2020 về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu Cung cấp huy chương cho các giải thể thao năm 2020.
Chi tiết file đính kèm 

 

File đính kèm

    57qd.pdf
Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công