Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Xây dựng Nhà ở tình nghĩa cho đồng bào dân tộc thiểu số tại xã ĐakSmar, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai.

Ngày đăng: 19/03, 00:00

Quyết định số 56/QĐ-SVHTTDL ngày 19/3/2020 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Xây dựng Nhà ở tình nghĩa cho đồng bào dân tộc thiểu số tại xã ĐakSmar, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai.
Chi tiết file đính kèm 

 

File đính kèm

    56qd.signed.signed.pdf
Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công