Quyết định phê duyệt kinh phí tuyên truyền trực quan ngày Quốc tế hạnh phúc (20/3) trên địa bàn thành phố Pleiku

Ngày đăng: 10/03, 00:00

Quyết định phê duyệt kinh phí tuyên truyền trực quan ngày Quốc tế hạnh phúc (20/3) trên địa bàn thành phố Pleiku.
Chi tiết file đính kèm 

 

File đính kèm

    49qd.pdf
    49qd.signed.pdf
Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công