Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Sửa chữa, cải tạo nhà ở vận động viên tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao.

Ngày đăng: 06/03, 00:00

Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Sửa chữa, cải tạo nhà ở vận động viên tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao.
Quyết định số  46/QĐ-SVHTTDL - 05/3/2020 - Sở Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch

 

File đính kèm

    46qd.pdf
Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công