Quyết định phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu đón tiếp đoàn khảo sát kích cầu du lịch Việt Nam 2020 khu vực Tây Nguyên - Nam Trung Bộ.

Ngày đăng: 03/03, 00:00

Quyết định phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu đón tiếp đoàn khảo sát kích cầu du lịch Việt Nam 2020 khu vực Tây Nguyên - Nam Trung Bộ.
Quyết định số 43/QĐ-SVHTTDL - 02/3/2020 - Sở Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch

 

File đính kèm

    14612_2020_14612_14597_2020_14597_Dự toán kinh phí tiếp đón đoàn khảo sát kích cầu du lịch Việt Nam 2020 khu vực TN-NTB.xls
    43qd.signed.signed.pdf
Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công