Quyết định về việc điều chỉnh Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2019.

Ngày đăng: 23/09, 00:00

Quyết định về việc điều chỉnh Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2019.
Quyết định số 564/QĐ-UBND ngày 19/9/2019.
 

 

File đính kèm

    564 QĐ UBND.signed.pdf
Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công