Quyết định bổ sung danh mục dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh Gia Lai giai đoạn 2019-2021

Ngày đăng: 06/09, 00:00

Quyết định bổ sung danh mục dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh Gia Lai giai đoạn 2019-2021
Chi tiết file đính kèm 

 

File đính kèm

    530-QĐ-UBND-2019-BS danh muc du an keu goi dau tu 2019-2021.pdf
Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công