Kế hoạch Triển khai Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Ngày đăng: 28/08, 00:00

Kế hoạch số 1857/KH-UNND ngày 23/8/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch Triển khai Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
Chi tiết file đính kèm 

 

File đính kèm

    1857 KH UBND.signed.pdf
Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công