Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng sân golf thuộc Khu phức hợp tại huyện Đak Đoa,

Ngày đăng: 28/12, 00:00

Quyết định phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng sân golf thuộc Khu phức hợp tại huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai, tỷ lện 1/500.
Chi tiết file đính kèm 

 

File đính kèm

    12-QĐ 1491.signed.pdf
Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công