Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Đak Đoa (mở rộng)

Ngày đăng: 09/05, 00:00

Quyết định phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Đak Đoa (mở rộng), huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai đến năm 2030.
Chi tiết file đính kèm 

 

File đính kèm

    5-336 QĐ-UBND.signed.pdf
Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công