Quyết định về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển chăn nuôi tỉnh Gia Lai đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030

Ngày đăng: 29/12, 00:00

Quyết định về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển  chăn nuôi tỉnh Gia Lai đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030
Chi tiết file đính kèm 

 

File đính kèm

    12-965 QĐ-UBND.signed.pdf
Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công