Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Tuyên truyền, cung cấp vật phẩm tổ chức Hội diễn nghệ thuật quần chúng tỉnh Gia Lai lần thứ 2

Ngày đăng: 07/10, 00:00

Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Tuyên truyền, cung cấp vật phẩm tổ chức Hội diễn nghệ thuật quần chúng tỉnh Gia Lai lần thứ 2

 

File đính kèm

    304qd.signed.signed.pdf
Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công