Quyết định phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu tham gia Giải cầu lông trung cao tuổi toàn quốc năm 2020.

Ngày đăng: 02/10, 00:00

Quyết định phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu tham gia Giải cầu lông trung cao tuổi toàn quốc năm 2020.
Chi tiết file đính kèm 

 

File đính kèm

    294qd.signed.signed.pdf
    294qdpl.signed.pdf
Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công