Quyết định phê duyệt dự toán và KHLCNT tham gia giải vô địch Đẩy gậy toàn quốc lần thứ XIV và giải vô địch Kéo co toàn quốc lần thứ VIII năm 2020

Ngày đăng: 07/10, 00:00

Quyết định phê duyệt dự toán và KHLCNT tham gia giải vô địch Đẩy gậy toàn quốc lần thứ XIV và giải vô địch Kéo co toàn quốc lần thứ VIII năm 2020

 

File đính kèm

    308qd.signed.signed.pdf
    308qdpl.signed.pdf
Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công